BRONEERINGUTINGIMUSED

Broneerides majutuse Turismiweb.ee portaali vahendusel, kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud alljärgnevate kasutamistingimustega (k.a privaatsust puudutavate reeglitega).
Need tingimused, mida võidakse vajadusel parandada ja/või täiendada, kehtivad „Turismiweb.ee/bookit“ majutusteenustele, mida pakutakse otse või kaudselt (partnerite vahendusel) meie veebisaidi, mobiiliseadmete, e-posti või telefoni kaudu.

Need leheküljed, nende sisu ja infrastruktuur ning nendel lehekülgedel ja veebisaidil pakutav internetipõhine broneerimissüsteem kuuluvad ettevõttele Hansalevi OÜ („Turismiweb.ee/bookit“, „meie“), kes seda süsteemi haldab.


Pakutavate teenuste ulatus
Turismiweb.ee internetipõhise platvormi kaudu saavad majutusasutused (ja muud ajutist majutust pakkuvad ettevõtted) reklaamida tube broneeringute saamiseks ning veebisaidi külastajad teha selle kaudu broneeringuid. Turismiweb.ee kaudu broneeringut tehes astute te otsesesse lepingulisse suhtesse majutusasutusega, mida te broneerite. Broneeringu tegemise hetkest on Turismiweb.ee vaid vahendajaks teie ja majutusasutuse vahel, kes saadab teie broneeringu andmed vastavasse majutusasutusse ning teile majutusasutuse nimel ja majutusasutuse jaoks broneeringut kinnitava vastavasisulise e-kirja.

Teenuseid pakkudes avalikustame infot, mis põhineb majutusasutustelt saadud teabel. Sellest tulenevalt on majutusasutustel ligipääs broneerimisüsteemile (ekstranetile), mille kaudu uuendavad nad hindu, saadavust ja muud teavet, mis on nähtaval meie veebilehel. Kuigi Turismiweb.ee portaali haldaja teeb kõik endast oleneva, et veebisaidil pakutavate teenuste kohta käiv info oleks õige ja ajakohane, ei vastuta portaali haldaja majutusasutuste poolt sisestatud info eest. Kõik majutusasutused on igal ajal vastutavad veebisaidil nähtava teabe täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest (see hõlmab ka kirjeldusi, majutuse taset ehk tärne, hindu ja saadavust).

Turismiweb.ee teenused on vaid personaalseks ja mittetulunduslikuks kasutamiseks. Sellest tulenevalt ei ole lubatud veebisaidil saadaolevat sisu, infot, tarkvara, tooteid või teenuseid kommerts- või konkureerimise eesmärgil edasi müüa, linkida, kasutada, kopeerida, kuvada, alla laadida või reprodutseerida.


Pakutavate teenuste hinnad
Kõik Turismiweb.ee veebisaidil esitatud majutushinnad on toa kohta, sisaldavad käibemaksu ning kõiki teisi makse (võivad vastavalt nendele maksudele muutuda), välja arvatud juhul, kui see on kirjas teisiti meie veebisaidil või e-postiga saadetud broneeringu kinnituses. Otsingut sooritades kuvatakse tabelis kõik saadaval olevad toad ning nende hinnad kogu majutusperioodi kohta. Broneeringut jätkates kuvatakse valitud toa hind ehk broneeringu kogumaksumus.

Aeg-ajalt on mõnes majutusasutuses saadaval tavapärasest odavamad hinnad (vana hind maha kriipsutatud). Need hinnad võivad olla seotud aga kindlate piirangute või tingimustega. Palun kontrollige enne broneeringu tegemist põhjalikult tubade ja hindade kohta esitatud teavet ja tingimusi.

Turismiweb.ee teenused on saadaval tasuta – see tähendab, et me ei võta lisatasu oma teenuste eest ega lisa täiendavat (broneeringu-)tasu toa hinnale.


Broneeringu muutmine või tühistamine
Kui te teete broneeringu, aktsepteerite ja nõustute te antud majutusasutuse vastavate reeglitega, mis kehtivad tühistamise ja mitteilmumise korral. Lisaks nõustute te täiendavate majutusasutuse tingimustega, mis võivad kehtida teie broneeringule või majutusasutuses peatumisele ja majutusasutuse poolt pakutavatele teenustele või toodetele (ülevaate majutusasutuses kehtivate tingimuste ja reeglite kohta saate vastavalt majutusasutuselt).
Majutusasutuse üldised mitteilmumisel ja tühistamisel kehtivad reeglid on saadaval meie veebisaidil majutusasutuse infos ning lisaks on need nähtavad broneeringu tegemise ajal ja broneeringut kinnitavas e-kirjas.
Broneeringu andmete kontrollimiseks, muutmiseks või tühistamiseks vaadake broneeringut kinnitavat e-kirja ning järgige seal olevaid juhiseid. Üldjuhul saab broneeringut muuta või tühistada kuni 48 tundi enne esimest majutuskuupäeva telefoni või e-kirja teel. Kuid palun pange tähele, et osade hindade ja eripakkumiste puhul ei ole broneeringut võimalik tühistada või muuta, seega palun kontrollige enne broneeringu tegemist põhjalikult toa andmete juures olevat infot.


Turismiweb.ee portaali kasutamine
„Turismiweb.ee – bookit online“ alamleht on mõeldud broneeringute tegemiseks broneerimissüsteemiga liitunud majutusasutustes ja mitte ühelgi muul otstarbel. Broneeringut tehes kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana, omades seaduslikku õigust lepingu sõlmimiseks, ning lubate kasutada veebisaiti vastavalt kõigile siin nimetatud nõuetele ja tingimustele. Samuti garanteerite, et veebisaidi kasutamisel teie poolt esitatud teave on tõene ja täpne. Igasuguste eranditeta on keelatud spekulatiivne, vale või petlik broneerimine.


Privaatsus
Turismiweb.ee ei edasta ilma teie loata teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Erandiks on vaid andmete avalikustamine seadustest ja kohtualluvusest tulenevalt ning teie nime ja kontaktandmete (e-post, telefon) edastamine teie poolt valitud majutusasutusele broneeringu tegemiseks.
Aeg-ajalt vajavad mõned majutusasutused broneeringu garanteerimiseks teie krediitkaardi andmeid. Sellest tulenevalt saadetakse teie krediitkaardi andmed otse majutusasutusele, kus teie broneering tehakse. Kasutame krediitkaardi andmete kaitsmiseks ja krüpteerimiseks SSL-tehnoloogiat ("Secure Socket Layer"). Palun lugege andmekaitse ja lisateabe saamiseks ka privaatsusega seotud reegleid.


Edasine suhtlus
Broneeringu tegemisega nõustute saama broneeringut kinnitavat e-kirja, samuti teie broneeringu ja sihtkohaga seotud infot ning Turismiweb.ee ja meie partnerite pakkumisi. Kui leiate, et pakkumiste sisu ei ole teile huvitav, on uudiskirja saamisest võimalik loobuda.


Vastutusest loobumine
Vastavalt meie tingimustes nimetatud piirangutele ja seaduses lubatud ulatusele oleme vastutavad vaid otsese kahju eest, mis on reaalselt toimunud ja välja makstud ning tekkinud seoses puudujääkidega meie teenuse pakkumisel. Sellisel juhul hüvitame me kogusumma selles ulatuses, mis on kooskõlas broneeringut kinnitavas e-kirjas oleva broneeringu kogusummaga, juhul kui selle broneeringu eest on ette tasutud.

Sellest hoolimata ja vastavalt seaduses lubatud ulatusele ei saa meie töötajad, esindajad, tütarettevõtted, partnerid ja teised selle veebisaidi ja selle sisu loomise, sponsimise, promomise ja muudel viisidel levitamisega seotud isikud ja ettevõtted olla vastutavad: (i) mis tahes karistatavate, eriliste, kaudsete või sellest tulenevate kaotuste ja või kahjude eest, tootmise vähenemise, kasumi, tulu, lepingu, reputatsiooni ja hea nime kaotuse või kahjustamise eest; (ii) mis tahes ebatäpse majutusasutuse kohta esitatud info (kirjeldus, hinnad, saadavus) eest, mis on meie veebisaidil saadaval; (iii) mis tahes teenuste ja toodete eest, mida pakub majutusasutus; (iv) mis tahes (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tulenevad või on seotud veebisaidi kasutamisega, selle viivitustega või suutmatusega seda kasutada; (v) teiste (isiklike) vigastuste, surma, varakahju ning teiste (otseste, kaudsete, tegevusest tulenevate) kahjutasude, kaotuste või kulude eest, mis tekkisid või mille pidite maksma tulenevalt (juriidilistest) sätetest, seadustest, vigadest, rikkumistest, (raskest) hooletusest, sihilikust väärkäitumisest, eiramisest, mittetäitmisest, vääriti esitusest, lepingu rikkumisest või otsesest vastutusest, mille eest on (otseselt või kaudselt) vastutav majutusasutus (selle töötajad, juhid, ametnikud, agendid, esindajad või partnerettevõtted) ning see sisaldab ka kõiki (osalisi) tühistamisi, ülebroneerimisi, streike, vääramatut jõudu (force majeure) ning teisi sündmusi, mida me ei saa kontrollida.


Tingimuste muudatused
Turismiweb.ee portaali haldaja jätab endale õiguse muuta nõudeid ja tingimusi, mille alusel veebisait tegutseb, ning teie lubate ja kinnitate, et järgite neid nõudeid ja tingimusi, mis kehtivad ajal, kui teie veebisaiti ja selle võimalusi kasutate.


Ettevõttest
Kõiki Turismiweb.ee teenuseid osutab ettevõtte Hansalevi OÜ, mis on Eesti seadustele alluv osaühing. Kontori aadress on Lehe 68, 13417 Tallinn, Eesti.

Kui teil on kaebus veebisaidil oleva mis tahes info kohta, siis palun saatke kaebus kirjalikult aadressile bookit@turismiweb.ee
Reklaamid
Turismiweb on Facebook