Laidevahe Looduskaitseala

Saaremaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Saaremaa

Saada e-mail

Laidevahe Looduskaitseala / Tutvustus

Laidevahe looduskaitseala näol Lõuna-Saaremaal, Valjala ja Pihtla valla piiril on tegemist kõrge looduskaitselise väärtusega mosaiikse märgala kompleksiga, kuhu kuuluvad laiduderikas Laidevahe laht, Oessaare laht, Aenga laht, Poka laht, Pikknasv, Aivalaiu säär, rohkesti jäänukjärvi ja roostikke, ranna- ja soostunud niidud.
Laidevahe looduskaitseala moodustamise algatas Keskkonnaministeerium 1999. aastal. 7. juunil 2003. aastal loodud kaitseala on ligikaudu 2424 hektari suurune, millest eramaa moodustab umbes 181 hektarit.
Piirkonnale on iseloomulik mosaiikne märgalade süsteem maa- ja veebiotoopidega: kümned rannikulõukad, jäänukjärved, rannaniidud, alvarid, põõsastikud, roostikud, laialehised metsad (endised karja- ja heinamaad), ohustatud poollooduslikud kooslused jne. Antud piirkonnas asuvad ühed paremini säilinud rannarohumaad terves Eestis. Suured alad on siiski roostunud ja võsastunud. Kevadeti on suured alad üle ujutatud. Niidud ja merelahed on lindude rände-, peatus- ja pesitsuspaigad ning kalade kudemispaigad.
Kaitseala põhieesmärk on I kategooria kaitsealuse liigi - merikotka - püsielupaiga ja ürgmetsailmelise puistu kaitse ning veelindude ja nende elupaikade kaitse. Merikotkas on kaitseala mail pesitsenud teadaolevalt alates 1995. aastast. Kaitsealal kehtima hakanud sihtkaitsevööndirežiim tagab merikotka pesitsemiseks vajaliku looduskeskkonna ja tähtajaline liikumiskeeld vähendab juhuslikku häirimist. Arvukalt esineb II ja III kategooria kaitsealuseid linnuliike.
Rahvusvahelises mastaabis on tegu linnualaga ning 31. märtsil 2003 kanti Laidevahe looduskaitseala Ramsari konventsiooni rahvusvahelise tähtsusega märgalade registrisse.
Kaasajal on suurem osa alast kasutamata või tugevalt alakarjatatud.

Teksti allikas: Valjala Põhikooli koduleht

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Kõik, kes vaatasid "Laidevahe Looduskaitseala", vaatasid ka