Valgjärve Vald

Põlvamaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Põlvamaa

Saada e-mail

Valgjärve Vald / Tutvustus

Valgjärve vald asub Põlva maakonna loodeosas. Piirnevateks haldusüksusteks on Põlvamaa Kõlleste vald ja Kanepi vald, Valgamaa Otepää vald ja Palupera vald ning Tartumaa Kambja vald. Valgjärve vallas on 16 küla . Halduskeskus asub Savernas.
Valgjärve valla geograafiline asend Kagu-Eestis on soodne. Valda katab tihe teedevõrk, millest olulisem on valda pikuti läbiv heas korras Tallinn - Luhamaa maantee. Valla territooriumist mõjuv osa jääb Lõuna-Eesti keskuse Tartu linna mõjutsooni. Ei tohi unustada ka võimalusi, mis tulenevad transiitterritooriumist ja mille konkreetsed rakendused võiksid leida väljenduse uute töökohtadena eelkõige kaubanduses ja teeninduses.

Valla maastik on vaheldusrikas ja seega on olemas puhkemajandusliku väärtusega piirkonnad.

Loodusressurssidest on arvestatavad kruus-liiva ja põhjavee varud.

Rahvastiku vanusestruktuur on soodne, vaatamata negatiivsele loomulikule iibele. Seoses Tartu linna lähedusega on elanike hulgas märkimisväärne arv haritud inimesi. Kahjuks aga pole vallas suurenenud töökohtade arv ega investeeringud. Haritud inimesed on püüdnud tööd leida linnades. Inimeste majanduslik aktiivsus peab tõusma. Valla majandusstruktuur on küllalt mitmekesine ja põhineb väikeettevõtlusel.

Tehniline infrastruktuur vajab rekonstrueerimist ja korrastamist. Puhastusseadmete, pumbamajade ja kanalisatsioonide korrashoidmine ning puurkaevude ja joogiveetrasside korrastamine nõuab ulatuslikke investeeringuid. Lähiaastatel tuleb ehitada uusi alajaamu ja elektriliine. Telekommunikatsioonide välja ehitamiseks teeb investeeringuid ,,Elion” ning eeldatavasti rahuldatakse lähiaastatel kõigi telefoni soovijate vajadused.

Valgjärve Vald / Galerii

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Kõik, kes vaatasid "Valgjärve Vald", vaatasid ka