Arhitektuurilised vaatamisväärsused

Leitud vasteid 420

Loading

E. Kippeli Elukoht

Jõgeva, Jõgevamaa

Jõgeva linnaga on seotud olnud kirjanik Enn Kippel (1901-1941), kelle loomingu kesksel kohal on ajalooainestik. Ta on kirjutanud romaanid "Suure nutu ajal" (käsitleb Liivi sõda), "Kui raudpea tuli" (käsitleb Põhjasõda), "Issanda koerad" (kujutab liivlaste võitlust ordurüütlite vastu), "Jüriöö" (1343. aasta ülestõus) jt. ning...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Angerja Issanda Taevaminemise Kirik

Raplamaa

1893. a tekkis Juuru õigeusu kihelkonna kaheks jagamisel Angerja õigeusu kihelkond, mis sai nime esimesena luterlusest õigeusku üle läinud küla järgi, ja sellest ka kiriku nimi. 1897. aastal võõrandas valitsus Tohisoo ja Kohila mõisatelt maatüki kiriku ja kogudusemaja ehitamiseks. 1899 juulis pandi kirikule nurgakivi....

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk EaõkMõniste-Ritsiku Ristija Johannese Kirik

Võrumaa

Mõniste Ritsiku kogudus asutati 1837.a. Kirik asetses Karumõisa küünis aastani 1856, millal Vana-Roosa valda Ritsikule ehitati 1855.a iseseisev kirik. Hoone on puust, plekk-katusega. Algul oli kiriku nimetus Mõniste, kuna ta asus Mõniste mõisniku maadel, et aga tegelikult kirikut Mõnistes ei olnud, siis nimetati see ümber...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk EaõkTõhela-Murru Ristija Johannese Kirik

Pärnumaa

Tõhela Ristija Johannese apostliku-õigeusu kirik asub Männikuste külas. Enne oma kiriku ehitust kuulusid selle piirkonna õigeusklikud Seliste kogudusse, preester viis piirkonna rahvale jumalateenistusi läbi algul Ansutoa talus ja 1873. aastast Tõhela koolimajas. Kuna piirkonnas oli peaaegu 1200 õigeusklikku (u. 75%...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Haapsalu Maria-Magdaleena Kirik

Haapsalu, Läänemaa

Esimene, Püha Kolmainu puust kirik ehitati Haapsallu 1756.a. bürgermeister J.Tobias-Enkini initsiatiivil linna majutatud sõjaväelaste kasutamiseks. Kirikul polnud oma preestrit. Jumalateenistusi käis pidamas Paldiski preester ning vajadusel pidas jumalateenistusi ka kohaliku sõjaväeosa kaplan. Kiriku saatus on teadmata....

Vaata esitlust

Saada e-mail

Eaõk Ilmjärve Jumalailmutamise Kirik

Valgamaa

Ilmjärvele asutati üks esimesi vene apostlik-õigeusu kogudusi aastal 1848. a. märtsis. Ilmjärve Apostlik- Õigeusu (jumalailmutamise) kirik ehitati Ilmjärve kroonumõisa maale 1873 a. Ehitis on maakivist, ristikujuline ja viie torniga. Kirikul on 2 suurt kella, mõlemad on kingitud keiser Aleksander II poolt 1873.a. Enne...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria Kirik

Jõgevamaa

Kaarepere kogudus eraldus Kärkna-Lähte ja Saduküla õigeusu kogudusest ja alustas tegevust 1892. aastal. Apostlik õigeusu kirikuhoone valmis 1896. aastal ning pühitseti Suzdali vaga Efrimi ja Egiptuse vaga Maria auks. 1941. aastal sai kirik sõjakeerises kannatada. Kiriku ümber asub kalmistu.

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Kähri Peaingel Miikaeli Kirik

Põlvamaa

Ehitatud aastal 1900. 1999. aastal taaspühitsetud peale renoveerimist. Kiriku juures asub mälestuskivi Põhjasõjast.

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Lelle Püha Kolmainu Kirik

Raplamaa

1868.a. ehitatud vene õigeusu kirik hoone, mis praegu kuulub Eesti Apostliku Õigeusu kirikule.

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Luhamaa Pühavaimu Kirik

Võrumaa

Endistel aegadel avati uusi kogudusi peaasjalikult kiriku keskvalitsuse korraldusel. Luhamaa apostlik-õigeusu kogudus on asutatud rahva soovil. Metropoliit õnnistas uue koguduse asutamist ja kohalikud tegelased asusid agaralt tegutsema. 14.juulil 1929 pandi Luhamaa kirikule nurgakivi. Ületada tuli erinevaid raskusi ja...

Vaata esitlust

skoor
5.0

Saada e-mail

Eaõk Miikse Ristija Johannese Kirik, Jaanikivi ja Silmaallikas

Võrumaa

Miikse apostliku õigeusu Ristija Johannese kirik on ehitatud 1953.aastal vana kiriku ja kabelite (tsässonate) asemele. Miikse kiriku ehitasid, sarnaselt Obinitsa kirikuga, Stalini eluajal koguduse liikmed omaalgatuslikus korras. Miikse kirikupüha on vana jaanipäev - 7.juuli. Miikses asub Jaanikivi (ohvrikivi). Kivil olevat...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Saada e-mail

Eaõk Obinitsa Issanda Muutmise Kirik

Võrumaa

1950. aastal alustas kohalik preester Vileomon Talomees surnuaia kõrvale uue kiriku ehitamist. Riigivõimu esindajad andsid kogudusele ühe hektari maad ja kaks vana mahajäetud hoonet. Algul töötas preester üksinda, hiljem liitusid tema initsiatiivil ja palvel ka koguduse liikmed. 1951. aastal tehti palju takistusi häirimaks...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Plaani Kirik

Võrumaa

Haanja lähiümbruse üks vähestest sakraalehitistest pärineb tsaariaegsest usupööramisajast ja sellisena sümboliseerib see ühte ajajärku Eesti mitmepoolsest kristianiseerimisest. Kiriku ehitamist alustati 1873.a Plaani mõisa maale, 1874.a õnnistati kirik püha Nikolai auks. Kirik on ehitatud viie sibulkupliga kreeka risti...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail

Eaõk Põltsamaa Pühavaimu Kirik

Põltsamaa, Jõgevamaa

Apostliku õigeusu kogudus asutati Põltsamaal 1846. Kihelkonnas astus kolme aasta jooksul õigeusku 1883 talupoega. Esialgu ehitati torniga palkkirik Kuningamäele, 1892. aastal õnnestus preester Vassili Hinkil osta kogudusele maad alevis Lossi tänaval, sinna ehitati imposantne maakivist kirikuhoone. 1850. a. alustas tööd...

Vaata esitlust

skoor
-

Saada e-mail