Endla Looduskaitseala

Jõgevamaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Jõgevamaa

Saada e-mail

Endla Looduskaitseala / Tutvustus

Endla looduskaitseala asub Kesk-Eestis, Põltsamaa (Piibe) jõe keskjooksul, Järva, Jõgeva ning Lääne-Viru maakonna piirimail.
Kaitseala, mille pindala on 10110 ha, moodustati 1985. aastal Eesti kesk- ja idaosale iseloomulike soode ja soosaarte ning Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate säilitamiseks. Kaitse all on ulatusliku Endla soostiku keskosa: kaheksa rabalaama, neid ümbritsevad siirdesood ja madalsood, märjad metsad, järved, ojad ja jõed, ning Norra-Oostriku-Võlingi allikad.
Rabade võlumaa Endla Looduskaitseala kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka. Siin hoitakse soid, märgi metsi, järvi, jõgesid ja allikaid. Selle ala võtmesõnaks on vesi. Endla soostik on veesäilitusala ja looduslik puhastusseade Pandivere vetele. Laugasterohkeid rabasid ümbritsevad madalsoo- ja siirdesoometsad, millest suur osa on kraavitatud-kuivendatud.
Inimasustuseta soo- ja metsaalad on elupaigaks enam kui 450 taimeliigile ning 180 linnuliigile. Kaitsealal võib kohata kotkaid ja kurgi, luiki ja väikseid laululinde. Endla järv on üks linnurikkamaid järvi Eestis, mis muistendi järgi on Vanemuise kasutütre Juta kaitse all.
Metsades jätkub ruumi Eestis tavalistele suurtele ja väikestele loomadele - ka karule, hundile ja ilvesele. Kobras, saarmas ja mink on veekogude ääres sagedased tegutsejad.
Looduskaitseala peamine eesmärk on looduse kaitsmine ja säilitamine. Külastajad peavad arvestama mõningate piirangutega oma vabadusele ja järgima kehtestatud reegleid:

* Inimesed ei ole oodatud Linnusaare reservaadis.
* Endla järv ja Sinijärv kuuluvad sihtkaitsevööndisse, kuhu minekuks on alati vaja looduskaitseala luba. Järvedele ei saa lindude pesitsemise ajal.
* Telkimiseks ja lõkke tegemiseks on lõkkealusega laagripaigad.
* Kaitseala külastamine eeldab loodushoidlikku mõtteviisi.

Tähistatud matkarajad annavad külastajale võimaluse tutvuda erinevate metsakooslustega, puisniidu ja soodega, vaadelda linde ja õppida tundma taimi. Rajad osaliselt kattuvad, igaüks saab valida võimetekohase. Looduskaitseala idaosas on neli matkarada ja lääneosas üks. Mõned neist muutuvad märjal ajal raskesti läbitavaks, kummikud on märgalal peaaegu alati soositud. Kehtivaid piiranguid järgides on külastajal võimalik liikuda looduses ka väljaspool matkaradu, kuid igal ajal igale poole ei pääse. Looduskaitsealale oodatakse inimesi, kellel on aega vaikuse jaoks. Omapäi uidata soovijaid abistavad keskuses saadaolevad voldikud. Looduskaitseala keskus asub endise Tooma sookooli hoones, kus kunagi õpetati soid kuivendama ja ülesse harima. Külastajat teavitatakse kaitsealal kehtivast korrast ja piirangutest, väljastatakse vajadusel luba. Informatsiooni on võimalik saada telefonitsi nr 776 3133 või 525 9801 ja meilitsi katrin.mollits@lk.ee

Grupid peavad külastusaja eelnevalt kokku leppima. Lähtudes vajadusest loodust vähem häirida ja tagamaks ohutust kitsal laudteel liikumisel on kehtestatud piirang gruppide suurusele. Looduskaitsealalt saab tellida õpperetkeks saatja.

Endla Looduskaitseala / Galerii

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Kõik, kes vaatasid "Endla Looduskaitseala", vaatasid ka