Estravel-Kuressaare

Kuressaare, Saaremaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Kuressaare, Saaremaa

Kuressaare, Saaremaa

Saada e-mail

Estravel-Kuressaare / Tutvustus

Estravel AS – Meie visioon, missioon ja põhiväärtused:

MEIE VISIOON
Olla turuliidrina parima ja personaalseima teenindusega reisibüroo.

MEIE MISSIOON
Oleme kliendikeskne ja töötajasõbralik reisibüroo, väärtustades seeläbi ettevõtet.

MEIE VÄÄRTUSED
Austus
Austame iseend, kolleege, kliente, partnereid ja konkurente. Oleme tööandjale lojaalsed. Oskame ja soovime hinnata ning väärtustada enda ja teiste aega ning vajadusi. Iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik!
Usaldusväärsus
Usaldusväärsuse aluseks on firma stabiilsus, väljakujunenud traditsioonid ja järjepidev areng. Pakume oma klientidele usaldusväärset teenindust. Tagame klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Julgeme olla ausad ja võtta vastutust. Meie peale võib loota!
Professionaalsus
Meie töötajad on koolitatud ja väärtustavad meeskonnatööd. Kõrge erialane kvaliteet ja lai silmaring aitavad meil genereerida ideid ja pakkuda klientidele oodatust enamat. Kogemuste ja teadmiste abil aitame leida kliendi reisisoovile parima lahenduse!
Avatus muutustele ja õpihimu
Oleme avatud uuendustele ja arvame, et pidev enesetäiendamine on paremate tulemuste saavutamise alus. Läbi arengu rahuldame klientide ja iseenda muutuvaid vajadusi. Teadmised ja oskused aitavad meil olla parimad!
Sõbralikkus
Oleme rõõmsameelne, sõbralik ja entusiastlik meeskond. Väärtustame üksteisemõistmist ja -aitamist. Oleme hoolivad meid ümbritsevate inimeste ja keskkonna suhtes. Püüame kõiges leida midagi head!
Tasakaal
Väärtustame töö ja kodu vahelist tasakaalu. Kui kodus ja peresuhetes on kõik korras, on inimene tasakaalus ja suudab paremini tööle keskenduda.

Estravel-Kuressaare / Galerii

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari