Kiltsi Loss ja Admiralituba

Lääne-Virumaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Lääne-Virumaa

Saada e-mail

Kiltsi Loss ja Admiralituba / Tutvustus

XVIII sajandi lõpul rajatud
KILTSI MÕISAANSAMBEL

Lääne-Virumaal on üks Eesti suurejoonelisemaid ja omapärasemaid. Loss püstitati keskaegse XV-XVI sajandist pärineva vasall-linnuse varemeile. Kuigi Kiltsi oli väike, ilma sisehoovita linnus, oli tema seotus XVI sajandi sõjaliste sündmustega märkimisväärne. Suurim kokkupõrge tоimus siin Liivi sõja ajal 1558. aasta talvel Liivi ordu ja Vene väesalkade vahel. Tolleaegne Kiltsi omanik Robrecht von GILSEN organiseeris kantsis tõhusat vastupanu. Liivi sõja lõpuks oli linnus varemetes ja 1600. aastal ei mainitud teda enam kindlustatud kohana. Gilsenite suguvõsa andis paigale Kiltsi saksapärase rööpnime GILSENHOF. XVI sajandil mainitakse Kiltsi vesiveskit.

XVII sajandil oli Kiltsi Asserinide valduses, seejärel kuulus mõis Manteuffelite ja Rosenite perekonnale.

1784.aastal omandas Kiltsi mõisa major Hermann Johann von BENCKENDORFF. Asuti vanu linnusemüüre kokku sobitama uue varaklassitsistlikus stiilis ehitatava mõisahoonega. Lossi esifassaadi kaunistab tänagi Benckendorffide perekonnavapp.

Peahoone valmis 1790. aastatel, ent härrastemajale jäi kunagisele linnusele viitav raskepärane arhitektuur, seda leevendati kahe poolkaarekujulise tiibhoonega.

Linnusest on säilinud kaks ümarat ja kaks nelinurkset laskeavadega torni, munakivipõrand keldris ja hoone keskse osa välisseinad. Ehituse käigus lisandus vestibüül koos laia paraadtrepiga.

Aja ja kultuuriloos on Kiltsi lossil eriline koht. XIX saj kuulus loss von Krusensternide suguvõsale.
Adam Johann von KRUSENS-TERNI (1770 - 1846) juhtimisel teostus vene esimene ümbermaailmareis (1803 – 1806), mille põhjal koostas ta “Lõunamere atlase”. Admiral A. J. von Krusenstern oli seotud paljude mere ekspeditsioonide ettevalmistamise ja juhendamisega.

Aastail 1816-1822 elas teadlane pidevalt Kiltsis. Siin valmisid tema tähtsamad tööd, nende seas ka eelpoolnimetatud atlas – tähtsaim merekaartide kogumik Vaikse ookeani kohta XX sajandi alguseni.
Admiral suri Kiltsis 1846. aastal, tema põrm sängitati tsaar Nikolai I erikäsu kohaselt Tallinna Toomkirikusse. Perekonna matmispaik asub Väike-Maarja kirikuaias. Sinna on maetud A. J. von Krusensterni poeg Paul Theodor von Krusenstern ja pojapoeg Otto Paul von Krusenstern, kes olid ka tunnustatud maadeuurijad.

1920. a. alates asub lossis kool. Alates 1994. a-st algas vähehaaval hoone restaureerimine. Korrastati tiibhooned. Erilise hoo sai ehitustöö 2008. a, kui renoveerimistööde peamiseks rahastajaks sai Norra Kuningriik. Peahoone ruumide seintelt puhastati lapp-lapilt välja Krusensterni-aegsed seina- ja laemaalingud.

Lossi lõunakülge saali kõrvale ehitati rõdu, mis algselt oli rajatud A.J. von Krusensterni haiguse ajal. Lossi alt kaevati välja keskaegsed ruumid, kusjuures samal ajal viidi läbi põhjalik arheoloogiline uurimistöö. Keldri seinalt leiti ainulaadne „gräfit“, samuti keskaegsele lossile soojaandva hüpokaustahju alus. Otsiti ka jälgi Vao torni viivast maa-alusest käigust, kuid asjata. Kindlasti on tegu legendiga. Neid on ka teisi, nagu lossis öösel koerakesega ringi liikuv valge daam, iseeneslik uste avanemine ja sulgumine jms.

1993. aastal asutasid Kiltsi põhikooli õpetajad ADAM JOHANN von KRUSENSTERNI nimelise mittetulundusühingu, mille eesmärgiks on aidata kaasa õpetlase nime jäädvustamisele Eesti kultuurilukku. Ühing on korraldanud mitmeid ajalookonverentse ja tema algatusel on Eesti Post välja andnud admirali portreega ja Kiltsi mõisaga postmargid koos eriümbrikuga. 2008 a sügisel valmis dokumentaalfilm „Spe Fretus- lootusele tuginedes“.

ADMIRALITUBA

19.novembril 1995 möödus 225 aastat admiral Adam Johann von Krusensterni sünnist. 16. novembril avati Kiltsi lossis admiralile ja õpetlasele pühendatud mälestustuba.

Lossitornis asuvas mälestustoas eksponeeritakse Adam Johann von Krusensterni, tema poja Paul Theodor von Krusensterni (1805-1881) ja pojapoja Otto Paul von Krusensterni (1834-1871) elu ja tegevust tutvustavat materjali. Seal on tähelepanuväärseid ja rariteetseid esemeid:
* “Kapten Krusensterni ümbermaailmareisi atlase” juurde kuuluvad vaselõiketehnikas valmistatud originaalgravüürid
* Medal, millega autasustati ümbermaailma¬reisist osavõtjaid
* Taldrik, mille Krusenstern Inglismaalt tõi, kui sisustas lossi
* 19. sajandil admiralist Prantsusmaal valmistatud originaallitograafia jne

Kiltsi Lossis asub Kiltsi Põhikool

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Kõik, kes vaatasid "Kiltsi Loss ja Admiralituba", vaatasid ka