Kohila Vald

Raplamaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Raplamaa

Saada e-mail

Kohila Vald / Tutvustus

Kohila vald on Raplamaa põhjapoolseim. Naabriteks Harjumaalt on Kose, Saku, Saue ja Kernu vald, lõunapoolt Raplamaa vallad Juuru ja Rapla.
Vald on kompaktse territooriumiga (pindala 230,2 km2), mille ulatus põhja-lõunasuunal on umbes 15 km, idast läände aga umbes 20 km. Kaugus valla keskuseks olevast Kohila alevist ei ole kusagile rohkem kui 17 km.
Valla asukoht on soodne – Kohilast Tallinna on 33 km, maakonnakeskusesse Raplasse 22 km. Hea ühenduse mõlemal suunal kindlustavad kaks tähtsat põhja-lõunasuunalist magistraali: Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Rapla-Viljandi/Pärnu raudtee. Lääne-idasuunalise liiklussoone läbi valla moodustab Kernu-Urge-Vaida tee, mis ühendab Pärnu, Tartu ja Narva maanteed. Üldiselt on valla teedevõrk hästi välja kujunenud.
Looduslikult kuulub Kohila vald Põhja-Eesti lavamaa regiooni. Reljeef on enamjaolt tasane vaheldudes laugjate kõrgendikega, kus kõrgusevahed küünivad harva üle 10 meetri. Maapinna absoluutkõrgused jäävad 55-75 m vahele.
Mulla künnikiht on väikese tüsedusega ja kohati ulatub paas otse maapinnale. Väga ulatuslikult esineb vallas karsti ja mitmed karstialad on looduses hästi jälgitavad (Aandu, Hageri jt). Karstunud aladele iseloomulikult on suurem osa valla territooriumi põhjavetest halvasti kaitstud. Valla lääneosa veereservuaariks on Rabivere raba. Viimase ühel osal toimub ka turba tööstuslik tootmine.
Kagu-loodesuunalisena läbib valda Keila jõgi olles kõrge ajaloolis-kultuurilise väärtusega jõemaastiku teljeks. Vald on omapäraseks veelahkmeks – siit saavad alguse Soome lahe vesikonna jõed Maidla ja Vasalemma, valla idaosas voolab Tallinna veehaardesse kuuluv Pirita lisajõgi Angerja oja. Valla kaguosast saab alguse aga Väinamere vesikonda kuuluv Kasari (alguses ka Teenuseks nimetatud) jõgi.
Valla territooriumist on metsaga kaetud umbes 44%, kusjuures valitsevateks liikideks on kuusk ja mänd. Korvamatut kahju tegi meie metsade kvaliteedile kurikuulus 1967. a augustitorm. Tähelepanu väärivad meie haruldased paepealsed loometsad.

Saada e-mail

Uudised

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Firma on seotud järgmiste ettevõtetega

Kõik, kes vaatasid "Kohila Vald", vaatasid ka