Sindi Linn

Sindi, Pärnumaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Sindi, Pärnumaa

Sindi, Pärnumaa

Saada e-mail

Sindi Linn / Tutvustus

Sindi Linn jaotub pikuti kolmeks tsooniks - Pärnu jõe ja Pärnu maantee vaheline ala, Pärnu ja Paide maantee vaheline ala ja Paide maantee ja Kõrsa raba vaheline ala. Esimeses, jõe-poolses vööndis, mis on parimaks puhketsooniks jõe ülemjooksul, paikneb Sindi vabriku territoorium. Keskmine vöönd linna südames on hoones-tatud peamiselt tekstiili-vabrikule kuulunud nõukogudeaegsete paneelelamutega. Nii ülal- kui allpool jõevoolu, arvestades kesk-linnast, on erinevatel aegadel ehitatud eramajad. Paide maantee ja raba vaheline vöönd on individuaalelamute, suvilakooperatiivide ja köögiviljamaade rajoon. Omaette piiritletud linnaosa moodustab Viiraküla, mis liideti Sindiga 1971.aastal.
Kauniks individuaalelamurajooniks on kujunemas uus Paikuse linnaosa, mis liideti Sindiga 1984.aastal. Igapäevases kõnepruugis tuntakse veel Rabaküla, Sitsiküla ja Veluuriküla mõisteid. Jõe ja raba vahel asuv linnamaa jaguneb ühtlase tihedusega individuaal-kruntideks. Pärnu jõe ülemjooksul piirneb Sindi Tori valla maadega, Pärnu jõe alamjooksul aga Paikuse valla territooriumiga. Pärnu ja Sindi linna lahutab umbes 3km pikkune maanteelõik Paikuse valla territooriumil (3 bussipeatust). Maantee kummassegi külge jäävad linna-tüüpi ehitised. 1957 - 1991 allus Sindi administratiivselt Pärnu linnale, kahe linna asjaajamise struktuur oli orgaaniliselt kokku kasvanud.

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Kõik, kes vaatasid "Sindi Linn", vaatasid ka