Sõru ülemine tuletorn

Hiiumaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Hiiumaa

Saada e-mail

Sõru ülemine tuletorn / Tutvustus

Sõru (Sõrro) sihi 310,6° tuletornid asuvad Hiiumaa edelarannikul Tohvri neeme lähedal teineteisest 487 m kaugusel. Siht aitab läbida madala Soela väina kitsast laevateed Hiiu väinast Emmaste sihini.

Kanali rajamist alustati 1906. aastal ja lõpetati Esimese maailmasõja ajal. Esimesed ajutised puidust sihttuled Väinamerest Sõru sadamani kulgeva laevatee tähistamiseks rajas Hiiumaa Aurulaeva Ühisus 1913. aastal. Püsitule kõrgus merepinnast oli alumisel sihttulel 5 m ja ülemisel 8 m. Laternad süüdati ühisuse aurulaeva saabumisel. Sihttuled töötasid ka Saksa okupatsiooni ajal 1918. aastal.

Sihtpaagid varustati uuesti laternatega 1924. aastal. 1925. aastal asus alumine 7-meetrine värvimata puitsõrestik-tulepaak Tohvri küla lõunaküljel (58° 42,2’ N, 22° 29,6’ E). Tulepaagi 20° sektoriga tuli oli merepinnast 10 m kõrgusel, nähtavuskaugus 10 miili ja tule iseloom: Fl W 1 s; 0,2 + 0,8 = 1 s. Ülemine 12-meetrine värvimata puitsõrestik-tulepaak paiknes alumisest 469 m kaugusel sihis 312,5°.

Tulepaagi 20° sektoriga tuli asus merepinnast 16 m kõrgusel, nähtavuskaugus oli 10 miili ja tule iseloom Oc W 2 s; 2 + 2 = 4 s. 1932. aastal sai ülemine tulepaak sektorid: valge 297,5°–3°, punane 3°–44°, valge 44°–74,5°, punane 74,5°–171°.

Raudbetoonist 11-meetrine valget värvi alumine ja 16-meetrine halli värvi ülemine tüüptuletorn ehitati 1934. aastal. Laternaruumidesse paigaldati atsetüleeni toitel automaatseadmed, mille tule iseloom jäi varasematega samaks. Tule kõrgus merepinnast oli alumisel tuletornil 13 m, ülemisel 19 m. Nähtavuskaugus oli alumisel tuletornil 12 miili, ülemisel 10 miili. Alumise tuletorni tuli oli sektoris 278° –304° nõrk, 304°–321° tugev ja 321°–325° nõrk. Ülemine tuletorn varustati tulesektoritega, mis on sarnased tänapäevastega.

1941. aasta sõjategevuse käigus sai Sõru ülemine tuletorn kahurimürskudest kannatada, kuid remonditi juba 1942. aastal.

1950. aastaks olid mõlemad tuletornid värvitud alt valgeks, ülevalt punaseks. Tule iseloom oli jäänud mõlemal samaks. 1961. aastal oli alumise sihttule nähtavuskaugus 10 miili, ülemisel valge 10 miili, punane 8 miili, roheline

6 miili. 1983. aastaks oli ülemise tule nähtavuskaugust vähendatud vastavalt tule värvusele 7/4/2 miilini.

1980. aastatel olid tuletornid üle viidud primaarpatareidelt saadavale elektritoitele,

1990. aastate teisel poolel ühendatud üldisesse vooluvõrku. Sõru alumises tuletornis töötas valgusseade EMS-210 (ЭMC–210), ülemises L-200 (Л–200).

Tänaseks on mõlema sihttuletorni valgustid moderniseeritud. Praegused nähtavuskaugused kehtivad 2005. aastast.

Sõru ülemine tuletorn / Galerii

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari