Välgi Looduskaitseala

Tartumaa

skoor

-

Ole esimene, kes lisab kommentaari Anna hinnang

Tartumaa

Saada e-mail

Välgi Looduskaitseala / Tutvustus

Välgi looduskaitseala on Tartu maakonna uus kaitseala.
758 ha suuruse Välgi looduskaitseala eesmärk on vanade loodusmetsade, siirdesoo- ja rabametsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, rohunditerikaste kuusikute ning kaitsealuste linnuliikide kaitse.
Välgi looduskaitseala moodustatakse looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku elupaigatrüüpide ja liikide elupaikade ning seal esinevate haruldaste ja ohustatud liikide kaitseks. Kaitstavad elupaigad on metsa-, soo ja poollooduslikud kooslused. Kaitsealused liigid on metsis ja must-toonekurg.
Välgi looduskaitseala on tsoneeritud kolmeks sihtkaitsevööndiks, kuna kaitse-eeskirjaga lubatud tööd on vastvalt liikide elupaiganõuetele ja pesitsusaegadele erinevad. Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus.

Saada e-mail

Anna hinnang

Kommentaarid

Ole esimene, kes lisab kommentaari

Firma on seotud järgmiste tegevusaladega

Kõik, kes vaatasid "Välgi Looduskaitseala", vaatasid ka