Riik loobub hotellide taseme hindamisest

30.09.2005
Novembrist tuleb kõigil majutusettevõtetel end registrisse kanda ja vastutada ise selle eest, et hotell annaks hotelli mõõdu välja, sest riik lõpetab majutusasutustele tunnustuspaberi andmise.


Kui siiani andis ettevõtjale majutusteenuse osutamise õiguse ja tunnustuse riik, siis novembrikuus asendub see elektroonilise registreeringuga majandustegevuse registris.

Tingimustele vastamine jääb edaspidi majutaja enda vastutusele, sest mingit eelkontrolli riik hotellile tegema ei tule ja külastaja saab hotelli tasemest aimu alles seda külastades.

Totaalset kontrolli ei tule

Majandusministeeriumi siseturuosakonna kaubandustalituse peaspetsialist Kati Viimne märkis, et seadusemuudatus teeb klientide olukorra paremaks.

«Turistil tekib võimalus tutvuda internetis registriandmetega ja veenduda, kas majutusettevõte ikka on kehtivas korras registreeritud,» selgitas Viimne.

Kui praegu pakuvad majutusteenust ka tunnustuseta turismitalud või puhkekülad, siis uue korra järgi tohib majutusteenust osutada vaid registris registreeritud majutusettevõte.

«Ükskõik kui hea seadus on, ikka jääb võimalus, et leidub ka nõuetele mittevastavaid tegutsejaid,» tõdes Viimne, kelle sõnul sõltub järelevalve efektiivsus paljudest teguritest.

«Kui selgub, et majutusettevõte tegutseb ilma majandustegevuse registri registreeringuta, tuleb sellest teavitada politseid,» lisas Viimne. Totaalset järelevalvet ja kontrolli ei ole tema sõnul paraku võimalik rakendada.

Kuressaare turismiinfokeskuse juhataja Karmen Paju sõnul võivad muudatused esialgu põhjustada segadust, ja seda just majutusettevõtte klassifikatsioonide määramise osas. «Pikemas perspektiivis peaks turg regulatsiooni paika panema,» märkis Paju. Seni täitsid tema sõnul majutusettevõtete tunnustamise komisjonid suures osas ka nõustaja rolli. «Tulevikus jääb nõustamise pool ilmselt turismiinfokeskuste kanda,» rääkis Paju.

Tärne jagavad liidud

Lisaks kohustusele majutusasutused registrisse kanda muutub novembrist ka järkude ehk tärnide jagamise süsteem, mille riik annab üle erasektorile.

«Kui praegu annab järgu majandusminister, siis edaspidi hakkavad järke andma näiteks majutusettevõtete liidud,» selgitas Viimne.

Praegu üksnes hotellidele kehtiv järgusüsteem laieneb novembris ka külaliste- ja puhkemajadele, see annab aga turistile adekvaatse informatsiooni pakutavate teenuste ja teenindustaseme kohta.

Uudiste arhiiv