Apteekide liit tahab oluliselt vähendada rohupoodide arvu

13.01.2004
Apteekide liit taotleb apteekide arvu seostamist piirkonna elanike hulgaga, et vähendada konkurentsi ja laiendada ravimivalikut.
Apteekide liidu peaproviisori Kaidi Vendla sõnul on pea kõigis Euroopa riikides asi reguleeritud nii, et apteegid paiknevad ühtlaselt üle riigi.
“Seal on täpselt paika pandud, kui mitme tuhande inimese kohta võib apteek olla ning kui ligidal nad üksteisele on.”
Euroopa riikide eeskujul tahaks liit sätestada apteekide vahel miinimumkauguseks linnas 500 m, mujal viis kilomeetrit.
Sotsiaalministeeriumi abiminister Külvar Mand on ettepanekust teadlik, kuid kuna see ei ole riigikokku arutamiseks jõudnud, ei oska ta vastust prognoosida.
Apteekide liit tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et uutele apteekidele antaks tegevuslube lähtuvalt elanike arvust. Praegu on Eestis ühe apteegi kohta keskmiselt 2878 elanikku.
Praegune vaba apteegiasutamine on Vendla sõnul kaasa toonud olukorra, kus apteegid koonduvad linnadesse ja kaovad maalt ära. Viimase kümne aasta jooksul on Eestis tegevuse lõpetanud 50 maa-apteeki.
Eestis oli 2003. aastal 476 apteeki ja ravimimüügipunkti, nendest 151 Tallinnas või Tartus.
Vendla sõnul tuleks parandada praegust seisu, kus näiteks Tallinna Kaubamaja lähiümbruses on mitu apteeki, aga Kopli kandis ja maal pannakse rohupoode järjest kinni.
“Kui apteeke on linnades üksteisega hunnikus koos, siis see ei tähenda, et teenindus paraneb, seda raskem on apteegil hoida kaubavalikut,” ütles Vendla. “Ravimeid on ju tuhandeid ja apteek peab tagama nende kättesaadavuse. Aga mida väiksem on käive, seda vähem saab võtta endale lattu ravimeid.”
Ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Andres Kork peab apteekide rohkust Eestis probleemiks. “Kui vaatame apteekide arvu suhtes inimeste arvuga, siis meil on apteeke praegu poole rohkem kui Soomes ja mujal Põhjamaades,” märkis Kork. “Kui neid on palju ja kõik tahavad ära elada, siis paratamatult tahavad nad suuremat protsenti saada.”
MTÜ Eesti Apteekide Ühenduse Apotheka juhataja Kadri Tammepuu peab apteekide tururegulatsiooni vajalikuks, kuna see tagab ravimite parema kättesaadavuse, eriti maal.
Samuti võimaldab see tema sõnul apteekide paremat toimetulekut ja garanteerib riigile, et mõne aja pärast ei tule ravimite juurdehindluse piirmäärasid uuesti tõsta põhjusel, et turule on tulnud palju uusi apteeke.
Tallinnas Aia tänaval asuva Koduapteegi juhataja Anne Vaasa sõnul on apteeke tõepoolest liialt palju, aga praegust olukorda on raske muuta. “Kuidas saaks tagantjärele reguleerida, kui inimene on teinud investeeringuid?” küsis ta. “Seda oleks ammu pidanud tegema, aga investeeringud peavad olema kaitstud.”
Vendla sõnul on ettepanek turgu reguleerida eelkõige ettevaatav, et ei antaks uusi tegevuslubasid.
Samas võiksid Korgi hinnangul elementaarravimid olla vabamüügis bensiinijaamades ja suuremates kauplustes.

EPL


Uudiste arhiiv