Euroopa matkaorganisatsioonide liidrid kohtusid Ungaris

05.10.2006
28. septembrist kuni 1.oktoobrini toimus Ungaris Euroopa Rändurite Assotsiatsiooni traditsiooniline konverents. Igal aastal eri riigis toimuval Euroopa matkaorganisatsioonide liidrite kohtumisel arutatakse matkamise arenguid ja võetakse vastu seisukohti matkamist puudutavates küsimustes.

Eesti delegatsioon tegi selleaastasel kokkusaamisel Budapestis esitluse Eesti, kui 2007. aasta konverentsi korraldajamaa kohta. Elavat huvi äratanud ettekandes tutvustati konverentsikeskust Laulasmaal ning konverentsi eelmatkade piirkondi Põhja-Eestis. Üleeuroopaline konverents toimub Eestis 13-16. septembrini 2007 aastal. Siia on oodata kuni 250 inimest, eri riikide matkaorganisatsioonide liidrite ja aktivistide näol. Konverentsile on osalema oodatud ka matkakorralduse ning turismiga seotud Eesti firmad ja mittetulundusühingud. Konverentsi korraldab Eesti Matkaliit.

Budapestis olid suuremateks käsitletavateks teemadeks Euroopa kaugmatkaradade tähistamine, matkaradade ühendamine riigipiiridel, matkajate piiriületus, metsapõlengutes hävinud matkaradade taastamine, matkaradade kaitsmine, loodus- ning kultuuriobjektidele ligipääsuvõimaluste kaitsmine seaduste abil ja erivajadustega inimestele matkamisvõimaluste loomine. Tutvustati ka katsetusjärgus internetipõhist kaardi- ja teabepanka mille abil saab koostada matkamarsruudi ja selle siis koos muu vajaliku informatsiooniga mobiiltelefoni või taskuarvutisse laadida. „Taskumatkajuht” abistab orienteerumisel, on giidiks vaatamisväärsuste juures, annab infot majutus ja toitlustuskohtade kohta, salvestab informatsiooni läbitud teekonna kohta ja teeb veel palju muudki.

Euroopa Rändurite Assotsiatsioon (ERA) on katusorganisatsioon mis koosneb viiekümnest rahvuslikkust matkaorganisatsioonist, kokku viie miljoni liikmega 26-st Euroopa riigist. Assotsiatsiooni eesmärgiks on matkamise arenguks soodsate tingimuste loomine Euroopa maades. Liikmesorganisatsioonid on moodustunud matkahuvi alusel koondunud organisatsioonidest ning nende ülesandeks on matkajate teenindamine. Arendatakse matkaalast infrastruktuuri oma riigis ning neile kuulub sadu tuhandeid kilomeetreid hooldatavaid matkaradasid, puhkepaiku, tuhandeid matkaonne ja infopunkte üle Euroopa.
Kirjastatakse matkaalast kirjandust ning koolitatakse matkajaid - matkajuhte ja korraldatakse üritusi. Rahvuslikud matkarajad moodustavad ühtse, kogu Euroopat katva võrgustiku. Eestit läbivad E9 ja E11 matkaradade lõigud on väljaarendamisel.

Eesti Matkaliit (EML) on eriala- ja spordiorganisatsioon mille eesmärgiks on koondada matkamisalast kompetentsi ning arendada matkamist. Alates 1993.-st aastast on EML Euroopa Rändurite Assotsatsooni (http://www.era-ewv-ferp.org/ ) liige.

Kristjan Kruus, EML pressisekretär, tel: 512 7011, e-post: kristjan@matkaliit.ee
Levo Tohva, EML president, tel: 514 9822
Eesti Matkaliit, http://www.matk.ee
ERA konverents Laulasmaal 2007 koduleht: http://www.matkaliit.ee/ERA-conference-2007_0

Uudiste arhiiv