EAS jagab toetusi turismitoodete arendamiseks

16.09.2008
29. septembril hakkab EAS vastu võtma ettevõtete toetusetaotlusi uuenduslike turismitoodete arendamiseks.

Avatakse kaks programmi - turismitoodete arendamise väikeprojektide programmi eelarve aastani 2013 on 100 miljonit ning turismitoodete arendamise programmi eelarve 300 miljonit krooni, teatas EAS.

„Tootearendus on teeninduse kvaliteedi kõrval üks tähtsamaid teemasid Eesti turismile,“ sõnas EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

Tema sõnul on uudsuse võlu lühiajaline ning külalistele tuleb anda põhjus siia tulla veel ka teist ja kolmandat korda.

„Eriti puudutab see naaberriikide turiste, kes Eestit korduvalt väisavad ning annavad ka lõviosa turismituludest,“ lisas Mutso.

Turismi tootearenduse toetamise eesmärgiks on suurendada välisturistide huvi Eestit külastada, pikendada külastusaega ning tõsta seeläbi Eesti kui reisisihi rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Turismitoodete arendamise väikeprojektide programmiga toetatakse erihuvidel põhinevate, aktiivse puhkusega seotud või muude väikesemahuliste turismiprojektide arendamist.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 1,5 miljonit ja maksimaalne 5 miljonit krooni, omafinantseering peab moodustama vähemalt 50 protsenti toetatavatest kuludest. Väikeprojektide toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni eelarvemahu täitumiseni.

Turismitoodete arendamise programmiga toetatakse suurprojekte ehk investeeringuid rahvusvaheliselt huvi äratavatesse turismiobjektidesse, näiteks teemaparkidesse ning rahvuslikul eripäral ja traditsioonidel tuginevatesse atraktsioonidesse.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 30 miljonit ja maksimaalne 50 miljonit krooni, omafinantseering peab moodustama vähemalt 70 protsenti toetatavatest kuludest. Toetusetaotluste esitamise lõpptähtaeg on 25. märts 2009.

Ka ELi rahastusperioodil 2004–2006 toetas EASi turismi tootearendust.

Toetusprogramm oli äärmiselt populaarne, rahastati 16 projekti summas 97,2 miljonit krooni, ent tuge soovis ligi 100 ettevõtjat kogusummas 486 miljonit krooni.

Eelistuse said projektid, millel oli kõige suurem potentsiaal tekitada rahvusvahelist nõudlust, omada mõju kogu regiooni arengule ning vähendada Eesti turismi hooajalisust.

„Ka seekord ootame projekte, millel on kitsaskohtade lahendamise seisukohast suurim mõju,“ ütles Mutso.

Lisaks tootearendusele toetab EAS 2013. aastani nii ettevõtjate kui ka avaliku ja kolmanda sektori turismiturunduse alaseid tegevusi. Selleks on kavandatud 189 miljonit krooni.

Samuti on EASi vahendada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm, kust saab toetust taotleda avalik ja kolmas sektor ning mille eelarve aastani 2013 kohalikku turismi- ja puhkemajandust edendavate projektide elluviimiseks on 1,2 miljardit krooni.

Nii turismiprogramme kui ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Arileht.ee
Toimetaja: Hetlin Villak
Foto: Kristi Nurmis
http://www.arileht.ee/?artikkel=439990

Uudiste arhiiv