Soome lahe laevaliikluses rekordaasta – kas Soome turistid päästavad Eesti majanduse?

04.03.2009
Soome ja Eesti vaheline reisijate hulk jõudis eelmisel aastal rekordtasemele

Laevakompaniide poolt avaldatud info kohaselt kasvas 2008. aastal Helsingi ja Tallinna vaheline reisiliiklus võrreldes 2007. aastaga 8,4%. Lisandus 487 000 reisijat. Soome ja Eesti vaheliste reisijate koguhulk oli 6 274 000, mis on uueks rekordiks (viide 1).

Eesti on hea reisisihtkoht

2008. aasta kevadel Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringu kohaselt hindab 90% Soome turistidest Eestit heaks või väga heaks reisisihtkohaks (viide 2).
Eestit külastavatest Soome turistidest umbes pooled viibisid riigis ühe päeva. Reisi eesmärgiks oli tavaliselt ostu- või lõbureis. Tööreisil oli 16% vastanutest (viide 2).

Aktiivsed reisijad on naised ning keskeri- või kõrgharidusega lõuna-soomlased

Küsitluses osalenutest suurim protsent, 45% külastab Eestit 2–3 korda aastas. Ülejäänud vastajatest külastavad Eestit kord aastas 28% ja üle nelja korra aastas 24%. Aktiivsed reisijad on naised, neist 9% käib Eestisse suunduvatel laevareisidel enam kui 10 korda aastas (viide 2).
Küsitlus kinnitab varem läbi viidud uuringuid ehk keskmine Eestit külastav soomlane on hea haridustasemega, keskealine ning elab Lõuna-Soomes. Umbes iga kolmas töötab spetsialistina või juhtival positsioonil (viide 2).

Soome turistid on Eestile majanduslikult olulised

2007. aastal moodustas turism Eesti SKP-st umbes 8%. Samal aastal oli Eestis turistide poolt majutusettevõtetes toimunud ööbimiste hulk 2,9 miljonit ööd. Eestit külastas aastal 2007 kokku 1 656 000 soomlast, kellest peaaegu 53% ka ööbis Eestis. Ülejäänud olid Eestis päevareisil (viide 3).

Võrdluseks võib tuua, et põllumajandus moodustas Eesti SKP-st 4 % (viide 4). Soomlaste osakaal on 50% kõigist Eestit külastavatest turistidest (viide 5). Sellest võib järeldada, et Soome turistide poolt Eestis kulutatud rahahulk on sama suur kui kogu põllumajandustoodangu osa SKP-st. Uuringust selgub, et 53% soomlastest kulutavad Eestis ühe päeva jooksul enam kui 150 eurot (viide 2).
Soomlased on Eesti ülivõimsalt suurim välismaine turistigrupp. 2008. aastal ööbis majutusasutustes 40% eestlasi, 30% soomlasi, 4% sakslasi, 3,5% venelasi ja 3,5% rootslasi (viide 6).
2008. aastal ööbis Eestis 21 000 Soome turisti enam kui aastal 2007 (viide 6).


Viited:
1. Helsingin Sanomat, laevakompaniid: ”Varustamot uskovat laman lisäävän laivamatkustusta”, HS 15.2.2009.
2. Turu-uuringute AS: Ajalehe The Baltic Guide lugejauuring, 2008.
3. Valtioneuvoston kanslia: Suomen ja Viron yhteistyön mahdollisuudet, Jaakko Blomberg ja Gunnar Okk, 2008.
4. Eesti instituut: Eesti majandus, http://www.estonica.org/est/lugu.html?menyy_id=1100&kateg=3&alam=84&leht=3.
5. Eesti Konjunktuuriinstituut: Turistide alkoholi ostumahu uuring, mai 2008.
6. Statistikaamet: http://www.stat.ee, 10.2.2009.


Lisainfo:
Timo Huttunen, tel. 56 565 544, editorial@balticguide.ee
Mikko Savikko, tel. 50 221 02, mikko@balticguide.ee

Uudiste arhiiv