Messikoolitus Tartus 18.05.2009

06.05.2009
Tulemuslik messiturundus - töö enne messi, messi ajal ja peale messi!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koolituse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Koolituste korraldamist rahastab EASi Teadmiste ja oskuste arenguprogrammi raames Euroopa Sotsiaalfond.

18.05.09, 09.00 – 17.00 Atlantise Konverentsikeskuses, Narva mnt. 2, Tartu

Tooteid ja teenuseid ning nende omadusi peab klientidele järjest rohkem ja täpsemalt selgitama, kuna valik mis turule jõuab on väga mitmekesine ja muudab otsuse langetamise kliendile väga raskeks. Üha tiheneva konkurentsi tingimustes hakkavad äris järjest enam tähtsust omama isiklikud suhted. Ja nende arendamiseks pole paremat kohta kui messid või näitused, kus on võimalik suhelda ja otsest kontakti saavutada potentsiaalse või ammuse äripartneriga. Et messil osalemine oleks edukas, vastaks ettevõtte ootustele ja tagaks tehtava investeeringu tasuvuse, tuleb kindlasti pikalt ja põhjalikult planeerida messil osalemist, realiseerida messil püstitatud eesmärgid ning teha sihikindlalt järeltööd saadud kontaktidega peale messi. Antud koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade kõikidest etappidest ning jagatakse kasulikke näpunäiteid.

Seminaril leiavad käsitlust järgmised teemad:

I. SISSEJUHATUS (konkurentsieelis, sihtturg, messi valik)

II. MESSI ETTEVALMISTUS (eesmärgid, messiboksi planeerimine, meeskond, eelarve, logistika, ühisstendid, kliendisuhted, messiturundus)

III. MESSIBOKSIS (messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, mida teha, mida mitte)

IV. JÄRELTÖÖ PEALE MESSI (tulemuste analüüs, edasised sammud)

Messikoolitused viib läbi Jakob Saks , kes on pikaajalise praktilise kogemusega eksportöör, tunnustatud koolitaja ja konsultant. Viimase 6 aasta jooksul on ta organiseerinud erinevatele ettevõtjatele messistende 2-4 rahvusvahelisel messil aastas (sh. Aasia, Euroopa, Põhja-Ameerika). Tal on 11 aastat ekspordi juhtimise kogemust (sh 5a töötades väljaspool Eestit) ning magistrikraad Copenhagen Business School’ist.

Osalustasu koolitusel on 300 krooni (hind sisaldab käibemaksu).

Huvi korral palume eelnevalt registreeruda.


Liis Liivoja
Rahvusvaheliste suhete koordinaator
Tel: +372 604 0081
E-post: liis@koda.ee

Uudiste arhiiv