Tamsalu vallavanem sai Porkuni järve pärast trahvida

07.05.2003
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg sai keskkonnakaitsjatelt trahvi, sest olukorda ära kasutades lasi ta kuivanud Porkuni järve põhja puhastada.
Keskkonnainspektsiooni Virumaa osakonna Lääne-Virumaa büroo juhataja Uno Luht ütles Virumaa Teatajale, et Uudebergi trahviti 5000 krooniga väärteo eest.

Luht selgitas, et vallavanemale tõi karistuse kaevetööd järve põhjas, milleks olnuks tarvis keskkonnamõjude hinnangut ja sellele järgnevat vee erikasutusluba. Need aga puudusid. Taunitav oli ka järve tehissaarte loomine, mis väldiks suurte ujuvate saarte inimeste puhke- ja ujumiskohta sattumise.

"Kaevetöödel veekogudel on oma kindel kord," selgitas Luht. Väärteomenetlus vallavanema vastu algatati kodanike kaebuste põhjal. Mitu külaelanikku kinnitab samas, et tühjenenud järve põhja puhastama hakates hoidis vallavalitsus hoopis raha kokku.

Porkunist pärit ja sinna kodu rajav Eigo Laur kiitis Uudebergi tegevust. "Et tegu on paisjärvega, siis kipub see pahatihti täis kasvama ning mudakiht aina kerkib. Praegu sai kaldad korda, põhi korralikult puhastatud. Ega see ole mingi ürgjärv, vaid suveelu keskus," rääkis Laur.

Uudeberg tunnistas, et ta eksis, kuid tööd ette võttes peeti silmas järve tulevast tervist. Veekogudel on omadus toitainetega liialt rikastuda, protsess omakorda kiirendab järve kinnikasvamist ja muudab lõpuks nii vee kvaliteeti kui ka kalade ja veelindude elutingimusi. Porkuni Suurjärve kõrval olevaid väiksemaid järvi on puhastatud ennegi.

Porkuni järve ujuvate saartega, millest üks tuulega alumise järve tammini tüüris ja seal saarel kasvavate puudega elektriliini takerdus, maadeldi juba üle-eelmisel suvel.

Uudeberg selgitas, et ettevõtmiste ja arengu kohta Porkunis on peetud vähemalt paar rahvakoosolekut, kus on puudutatud ka järvega seonduvaid töid. Ettevõtmistega on kursis vallavolikogu. Ometi tekkis järve tühjaks jäädes inimesi, kes tõttasid kohe vallavanemat süüdistama.

"Järv jäi tühjaks ja me ei teadnud, kui kiiresti olukord taastub, kas kuudega või mõne nädalaga," rääkis vallavanem. "Seepärast kiirustasime ning polnud küllalt aega ametnikega asju ajada, et kõiki vajalikke lubasid hankida."

Praegu hakkab järve veetase sademete mõjul tasapisi tõusma.

Uudiste arhiiv