Teeme ära talgupäev. Tule talgutele!

07.04.2010
1. mail toimub suur Teeme Ära talgupäev, kus talgutele kutsujateks on toimekad eestimaalased ise, kes erinevates Eestimaa nurkades tegemist ootavaid töid talgupäevaks üles on seadnud. Veebilehel http://www.teemeara.ee saab kuni aprilli lõpuni ennast kirja panna kas kas üksi või koos sõpradega.

Talgupäev on võimalus oma tegudega näidata, mida Sa tõeliselt oluliseks pead, saada tuttavaks tegusate ja positiivsete kaasmaalastega, tunda rõõmu sellest, mis on ühine ning näha päeva lõpuks oma töö vilju. See on päev, mis annab jõudu ja head tuju pikaks ajaks.

Tegemisi jätkub nii ajaloo-huvilistele, loodusesõpradele kui ka lihtsalt mõne huvitava Eesti väikeküla või linna elu-olu ja inimestega tuttavaks saada soovijatele. Talgupäev ei piirdu ainult töörassimisega. Enamikes kohtades pakutakse töötegemise lõpetuseks ka talgusuppi ja -leiba ning mitmes paigas saab õhtul väsinud keha-meele turgutamiseks sauna ja pillimängu nautida.

Vaata lähemalt, mis Sinu kodukohas, sünnikohas või lihtsalt ilusates Eestimaa paikades talgupäeva raames 1. mail ette võetakse:Võrumaal
saab praeguse seisuga kaasa lüüa pea kahekümnel erineval talgul. Parksepa mänguväljakul saavad talgulised proovida kätt rongi remontimisel. Rõuge Suurjärve ääres saab minna appi ärksatele noortele, kes sel suvel plaanivad külastajate ja kõigi võrumaalaste rõõmuks kauni järve äärde rajada pisikese ideekohviku. Talgulised saavad minna appi kevadise järve kaldale korrastustöid tegema ning hiljem talgujuhtidega jalutuskäigule Ööbikuorgu. Loomasõbrad saavad aga appi minna Võru Loomade varjupaika, kus saab nii hekki kui kuusepuid istutada ning lisaks ehk ka värvimistöid teha. Voki külaselts ootab appi talgulisi korrastustöödele, et luua külakeskust endisest kortermajast. Õhtul saab maitule ääres tehtust ühiselt rõõmu tunda, ei puudu ka pillimees ja tantsutüdrukud.


Tartumaal võib tänase seisuga registreeruda pea kolmekümnele erineval talgule. Eesti Rahva Muuseum kutsub talgulisi Raadi parki puhastama, Vooremäel saab aga korda seada terviseradu. Ajaloo-sõbrad on talgulistena oodatud Alatskivi lossiparki heakorratöödele, mida premeerib lõpus ka eksursioon Alatskivi lossi. Kaasa saab aidata talgupäeval Lõuna-Eesti ühe vanima ja suurima maakiriku - Võnnu kiriku ümbruse korrastamisele, kus musikaalsemad saavad hiljem koguni orelimängu proovida. Mehikoorma alevikus saab käed külge panna välikemmergu ehitustöödele, mida premeerib hiljem uhhaa Piirisaare moodi, õhtul aga saun ja lõõtspilli duett.


Raplamaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa 14 erineval talgul. Eidaperes saab lammutada kaalumaja, Ingliste külas kolhoosiaegset kartulisorteeri, ning hiljem lõõgastuda talgusimmanil. Raplas saavad talgulised korrastada lennuvälja, et hooaeg saaks avatud. Ilusa ilma korral saab päeva lõpetada koguni langevarjuhüppega. Vigala jõe äärde kutsutakse eestimaalasi appi kallasrada korrastama, et tekitada saunapraamidele kaunis maabumiskoht. Hiljem saavad ka talgulised ise saunapraamis leiliviskamist proovida. Varbolas kutsutakse talgulisi appi küla kiigeplatsi taastamisele, kus saab renoveerida kiike, parandada lavakatust ja ehitada uut treppi ja tantsuplatsi. Õhtu lõpetab vahva pidu rahvamajas koos ansambliga "SIXBÄKK"


Põlvamaal saab hetkeseisuga kaasa lüüa pea kahekümnel erineval talgul. Talgulised on oodatud Võhandu ürgoru puhastustalgutele Süvahavval, kus tehakse ettevalmistusi villavabriku-muuseumi suvehooajaks. Hiljem matkatakse koos 650m kaugusele Süvahavva loodustallu, kus ka mõttetalguid pidada. Külaliit Rehepapp Mooste vallas kutsub talgupäeval külade inimesi kodudest välja, et ümbruskonnas asju korda ja paremaks teha ning hiljem ka koos sellel teemal mõtteid vahetada. Põlva vallas Vanakülas oodatakse talgulisi Vanaküla raamatukogu ümbrust korrastama ning õhtul saab ka simmanit nautida. Võrratu loodus, filmikunst ja ajalugu saavad kokku Saesaare paisjärvel Ahja jõel, kus kõikidele tuttavad "Viimse reliikiviaga" seotud looduskaitsealased paigad ootavad tegusaid abikäsi, mis need prahist ja risust puhtaks teeks.


Pärnumaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa kolmekümnel erineval talgul. Pärnus Karja tänaval saavad tugevad talgulised aidata kaasa puuetega noorte elamise korrastamisel ja terrassi ehitamisel, Anni Akadeemias aga seevastu saab kaasa lüüa mõttetalgutel, kuidas kaasata enam vaimupuudega noori ja suurendada selles suunas ka tolerantsust ühiskonnas. Kes tahab rannas esimest kevadpäikest püüda, saab kaasa lüüa Valgeranna ja Reiu ranna koristustöödel, samal eesmärgil võib sammud seada ka Võidula mõisaparki või Pärnu jõe kaldale. Kes ei pea paljuks väikest merereisi, saab sõita Kihnule teeääri korrastama või jääda pidama hoopis Manilaiule, kus saab aeda ehitades kaasa aidata kõrede elutingimuste parandamisele. Pikavere külas aga saab oma käega proovida kiviaedade ladumise kunsti ning osaleda Vennastakoguduse palvemaja ümbruse korrastamisel. Mõnusa päeva on talgulistele korraldanud Pihlaka Rehetalu rahvas, kes vanasse talukohta korrastustöödele appi tulnutele tutvustab hiljem ka talu koduloomi, pakub suppi ja pannkooki moosiga.


Ida-Virumaal on üles seatud väga eriilmelisi töid ja tegemisi, kokku 14 erinevat. Maidla mõisas saab osaleda kultusekivide, kalmistu- ja asulakohtade korrastamisel, kaasa saab lüüa Vene kultuuriseltsi Logovest peoplatsi ja seltsimaja korrastamisel, saates üheskoos töötegemist vene romansside laulmisega. Langetatud võsast saab puhastada Euroopa ühte põhjapoolsemat Tammikut Mäetaguse alevikus, kus kasvamas üle 200-aastased tammed, pärnad ja teised laialehised puud. Aga võetakse ette ka mitmeid teisi kevadesse sobivaid ettevõtmisi - korrastatakse Kurtna mõisaparki ja Vadi küla puhkeala, ning puhastatakse võsast Kiviõli tuhamäe terviserada.


Hiiumaal saab kaasa lüüa Lõpe küla pargi korrastamisel, kuhu on koondatud mitmete Hiiumaa ja ka Eesti kultuuriloo silmapaistvate isikute mälestusmärgid. Eesmärgiks on kujundada paigast puhke ja kultuurikeskus, kus kohalikud inimesed saavad koos käia. Peale töötegemist ja supisöömist saavad talgulised lähemalt tuttavaks saada ka Elmar Vrageri, hiiu keelt luules pruukinud poeedi loomingu ja eluga tema mälestustoas pargi juures. Lisaks sellele saab esimesel mail talgu korras pintsli kätte võtta ja värvida Leisu koolimaja aeda. Korrastada Kärdla ajaloolist looduskaitsealast linnaparki ning ranna-ala. Loodussõbrad saavad appi minna Taguküla laidude puhastamisele, et lahti saada sinna meritsi saabunud prügist.


Järvamaal saab kaasa lüüa pea 30 erineval talgul. Talgulised saavad korrastada Kurisoo mõisaparki, Prandi allikate äärset ala ja külaplatsi. Kellele on südamelähedasem lammutamine, saab talgute korras lammutada Piiumetsa Kaasiku tantsulava, kellele ehitamine, saab kaasa lüüa Väätsa lasteaia õuemaja katuse remontimisel, Väätsa kiigepargi uuendamisel ja Paide kogukonnakeskuse korrastamisel. Järvamaalased, kes kodukoha kultuuri ja ajalooga sügavamat sidet tahavad luua, saavad appi minna Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussamba korrastamise talgutele või Järva-Jaani Muuseumikeskuse heakorratalgutele.


Jõgevamaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa ligi kümnel erineval talgul. Elistvere loomapargis saab kaasa lüüa aedikute lammutamises, Reastvere kuusikus saab aga abiks olla vana eestlaste muinaslinnuse asukoha korrastamisel, kuhu on ennast tänaseks sisse seadnud hulgaliselt sinililli. Kassinurmes ootab talgulisi teinegi muinaslinnus - Kassinurme-Vaiga muinaslinnuses saab korrastada muinasajaloo- ja looduse õpperadu, õlitada linnuse maketti, kindlustada vee eest Linnamäe treppe ja püstkodasid. Abilisi ootab ka Siimusti lastekodu Metsatareke, kus saab talgupäeval metsaalust korrastada, et lastel seal ohutum mängida oleks.


Valgamaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa paarikümnel erineval talgul. Puhtamaks saab talgute korras koos teha Väikse Emajõe alguse, Otepää Linnamäe, Aakre mõisapargi ja mitmeid muid kohti. Appi saab minna Nõuni küla vana koolimaja ümbrust korrastama, sest just sinna tahetakse rajada avalikku randa, et ka talgulised saaks tulla kauni metsajärve äärde suvel rannamõnusid nautima. Paljudesse Valgamaa küladesse saab appi minna külaplatse ja parke korrastama. Tegusaid inimesi ootab talgupäeval ka muistne ristisõdade eelne Sangaste Linnamäe linnus, mis samamoodi 11 või 12 sajandil meie esivanemate ühise töö tulemusel püsti pandud sai. Nüüd on aeg see varandus võsast välja puhastada, et lähemad ja kaugemad inimesed seda täies ilus hinnata saaksid.


Viljandimaal on praeguse seisuga registreeritud pea kakskümmend erinevat talguplaani. Kõpu vallas Mardu talus saab lammutada vana hobusetalli, Karuskose talus Soomaal saab paika panna paadisilda, tuunida parvsauna ja tõrvata haabjaid. Ajaloo-huvilised saavad aga Tarvastu Linnamäel korrastada ordulossi varemete ümbrust või Saarepeedi vallas Naanu linnust. Kärstna hooldekodu võtab aga oma talgulisi eriti soojalt vastu - pakkudes nii kohvi, kooki, kui ka laulu ja tantsu Tuhalaane pillimehe saatel.


Saaremaal on tänaseks üles seatud juba ligi 50 talgukohta. Kes otsib talgutelt võimalust minna ajas tagasi, oma esivanemate juurde, saab olla osaline Muhu Maalinnuse ja Maasi Maalinna võsast välja raiumisel, korda seada ajaloolist Saikla Veskit, hooldada munakiviteid ja parandada kiviaedu. Kätt saab proovida ka külakiige ehitamisel Undva külas. Loodushuvilised aga saavad veeta ilusa päeva kevadises metsas loodusradu korrastades, või siis kohalikke kalmistuid ja kirikuaedu kaunimaks luues.


Lääne-Virumaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa rohkem kui kahekümnel erineval talgul. Emumäel saab koristada mõisaparki, ehitada kiviaeda ning püsti panna ilmajaama. Väike-Maarjas leiab aga aset hoopis kevadine kaltsupidu, kus saab vanadest riietest valmistada kaltsuvaipa, aga ka küsida taaskasutuse vallas personaalset moenõu. Päeva lõpetab uhke moeetendus ja tantsupidu. Loodusesõbrad saavad korrastada loodusradu, rannaääri ja mõisaparke. Hiiekalda talu juures saab olla osaline rituaalplatsi ehk hiiekoha ehitamisel ja sisse pühitsemisel, kuhu hiljem kõigil vaba voli on tulla oma sisemisi asju korda seadma.


Läänemaal saab praeguse seisuga kaasa lüüa pea kolmekümnel erineval talgul. Loodusesõbrad saavad minna Matsalu rahvusparki Tuulingu puisniitu või Risti valda Piirsalu parki korrastama. Talgulisi ootavad ka Hallimäe linnus, Kirimäe külaplats ja Keskvere mõis. Teohimulisi teatrisõpru ootab Saueaugu teatritalu, et koos koht suviseks hooajaks valmis seada. Kes armastab lapsi ja raamatuid, saab minna Haapsallu Lasteraamatukogu lasteparki väikest Ronja lossi, aiamaja, kiikesid ja ronimisredelit uueks tegema. Kõik kaugemad ja lähemad talgulised on teretulnud ka Österby ranna talgutele Noarootsi, kuhu hakatakse Österby külaplatsi rajama. Talgupäeval võetakse ette ka Väike-Lähtru kirikuvaremete ümbruse puhastamine, et vana pühakoht saaks endale väärilise tausta.


Harjumaal on üles seatud juba rohkem kui 70 erinevat talgukohta. Tegemist jätkub nii looduses, külades kui linnas. Korrastatakse terviseradu, loodusparke, külaplatse, mõisaparke ja kalmistuid. Saab minna Kiruvere muinasküla metsa korrastama, Vabaõhumuuseumi suveks korda tegema, Stroomi randa prahist puhtaks korjama. Teravamate elamuste otsijatel on võimalik minna aguliromantilistele koristustalgutele Kopli liinidel või ronida endise ENSV valitsusstruktuuride varjenditesse Kosel, mis koos talguliste abiga muuseumiks kohandatakse. Ajahamba käest päästetakse talguliste ühisel jõul 1. mail ka Eesti vanim puitkõrts Voosel.

Lisainfo: http://www.teemeara.ee

Uudiste arhiiv