Tallinn veab 15. aprillil Tammsaare pargi kohviku ära

08.04.2003
TALLINN, 7. aprill, BNS - Tallinna linnavalitsus otsustas esmaspäeval demonteerida 15. aprillil AS-ile Liaania kuuluva Tammsaare pargis asuva kohviku ning minema vedada.
Linnavalitsus tegi 19. veebruaril AS-ile Liaania ettekirjutuse viia kohvik Tammsaare pargist 20. märtsiks minema.

"Firma seda tähtajaks ei teinud ning kuna ettekirjutuse vaidlustamise tähtaeg on möödas, laseb linnavalitsus kohviku minema vedada," ütles esmaspäeval ajakirjanikele Tallinna abilinnapea Toivo Ninnas.

Linnavalitsus laseb kohviku demonteerida ja ära vedada AS-il Temiir. AS Liaania peab linnavalitsusele kätte näitama koha, kuhu ehitusmaterjalid ladustada. Juhul kui firma seda ei tee, viib AS Temiir selle Kesklinna valitsuse näidatud kohta. Sellisel juhul peab AS Liaania tasuma ka ehitusmaterjalide ladustamise kulud.

Kesklinna valitsus tasub AS-ile Temiir kohviku demonteerimise ja materjalide äraveo eest 130.000 krooni.

Linnavalitsus hoiatas oma esmaspäevases korralduses AS-i Liaania juhatuse esimeest Leonid Lakernikovi, et viimane hoiduks kohviku demonteerimise takistamisest.

AS Uus Vargamäe rajas Tammsaare parki Vargamäe kohviku 1997. aastal. Kesklinna valitsusega sõlmitud lepingu alusel võis AS Uus Vargamäe paigaldada paviljoni Tammsaare parki. Kesklinna valitsus väljastas lepingu alusel tänavakaubanduse loa.

Tallinn ei väljastanud kohviku rajamiseks ehitusluba ning nõudmisel pidi paviljoni omanik ehitise demonteerima. Lepingu kohaselt ei tohtinud AS Uus Vargamäe ilma Kesklinna valitsuse loata paviljoni edasi müüa.

1999. aasta 6. mail Tallinna volikogus kehtestatud Viru väljaku detailplaneering nägi ette paviljoni likvideerimise.

2000. aasta veebruaris müüs AS-i Uus Vargamäe õigusjärglane AS Peoleo paviljoni AS-ile Liaania, kuigi Kesklinna valitsus ei andnud selleks luba. AS Liaania sai sellest hoolimata kauplemisloa, mis lõppes 2001. aasta 1. aprillil.

Kesklinna vanem Kristen Michal märkis, et detailplaneering oli kehtestatud enne, kui AS Liaania paviljoni ostis, seega pidi firma arvestama, et linn ei pikenda tänavakaubanduse luba.

AS Liaania vaidlustas kauplemisloa andmisest keeldumise kohtus. Tallinna ringkonnakohus otsustas möödunud aasta 26. aprillil, et Kesklinna valitsuse tegevus oli seaduslik, ja jättis Liaania kaebuse rahuldamata.

Kesklinna valitsus tegi mullu 19. septembril AS-ile Liaania ettepaneku paviljon vabatahtlikult demonteerida. Liaania teatas mullu novembris Kesklinna valitsusele, et Tammsaare pargis asuv paviljon on võõrandatud OÜ-le Lawmakers ning demonteerimise nõudega tuleb pöörduda selle ettevõtte poole.

Kesklinna valitsus tegi mullu 14. novembril OÜ-le Lawmakers ettepaneku paviljoni vabatahtlikuks demonteerimiseks.

"Paviljoni edasimüümine ei ole andnud AS-ile Liaania ega OÜ-le Lawmakers paviljoni pidamise õigust Tammsaare pargis," märkis Michal.

Tänavu veebruaris teatas OÜ Lawmakers Tallinna linnavalitsusele ja Kesklinna valitsusele, et on tunnistanud paviljoni ostu-müügilepingu AS Liaaniaga õigustühiseks. Seega on paviljoni täieõiguslik omanik AS Liaania.

BNS

Uudiste arhiiv