Turismitalud saavad tärnid

06.01.2005
Valitsuses neljapäeval heakskiidu saanud seadusemuudatus lubaks peale hotellide ka teistel majutusastustel, nagu näiteks kämpingutel ja turismitaludel, taotleda endale tahtmise korral tärne.
Valitsus saatis riigikogusse turismiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega on kavas muuta majutusettevõtete regulatsiooni ning täpsustada järelevalve alaseid sätted, teatas Delfile majandusministeeriumi pressiesindaja.
Seni majutusettevõtetele paberkujul väljastatud tunnistusi hakkab tulevikus asendama elektrooniline registreering majandustegevuse registris.
Samuti muudetakse seni riiklikult toiminud järkude süsteemi. Seadusemuudatuste jõustumisel saaksid lisaks hotellidele hakata järke taotlema ka kõik teised majutusettevõtted. Seni riiklikult toiminud järgunõuete süsteemi korraldamine antakse üle majutusettevõtteid ühendavatele katusorganisatsioonidele.
Kehtiva turismiseaduse kohaselt klassifitseeritakse Eestis üksnes hotelle ning järkude omistamine toimub majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt.
Järkude süsteemi laiendamine kõigile majutusettevõtetele võimaldab korrastada turgu ning annab tarbijale asjakohast teavet ka näiteks turismitalude, kämpingute või puhkemajade teenindustaseme kohta.
Ministeeriumi hinnangul soodustab järkude süsteemi muutmine uute kvaliteediarendusega tegelevate ühenduste teket seni organiseerumata majutusettevõtete puhul. Kehtiv järkude andmise kord on suunatud valdavalt majutusasutuse infrastruktuuri hindamisele, mistõttu ei pruugi omistatavad järgud adekvaatselt kajasta pakutava teenuse taset. Turismiseaduse muutmine annab võimaluse see kitsaskoht ületada, soodustades erasektorit põhjalikumalt kvaliteediküsimustega tegelema.

Eelnõus nähakse ette, et järgu võib konkreetset liiki majutusettevõttele omistada ja ära võtta vastavat liiki majutusettevõtteid ühendav või nende kvaliteedialast tegevust arendav organisatsioon.

Järgunõuete täitmine ehk “tärnide” taotlemine jääb ka edaspidi vabatahtlikuks.

Riigilõiv toimingutelt kaotatakse ning tasud järgu omistamise eest hakkavad laekuma süsteemi korraldavale organisatsioonile.

Seadusemuudatuse kavandatav jõustumistähtaeg on 1. november.

Uudiste arhiiv