Eesti elanikud tegid suvel ligi 2 miljonit ööbimisega sisereisi

07.11.2011
Tänavuse aasta suviste sisereiside uuringu andmetel käis tänavu suvel vähemalt ühel Eesti sisesel vaba aja reisil 63% Eesti elanikest. Käesoleva aasta suvel tehti Eestis kokku 1,95 miljonit ööbimisega sisereisi. Lisaks tehti 1,6 miljonit ühepäevast reisi kultuuriürituste külastamiseks. 2011. aasta suviste sisereiside uuring valmis EASi turismiarenduskeskuse tellimusel, uuringut teostas Eesti Uuringukeskus ning rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Võrreldes selle aasta siseturismi uuringutulemusi 2009. aastal läbiviidud uuringu andmetega on näha, et Eesti inimeste reisikäitumine on muutunud. EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on nii ühepäevaste kui ööbimisega sisereiside puhul reisijaid jäänud vähemaks, kuid samas need, kes reisivad, teevad seda varasemast aktiivsemalt. "Sagenenud ühepäevased väljasõidud kultuuri- ja meelelahutusüritustele on märk sellest, et Eestis korraldatavate ürituste valik on mitmekesistunud ja kvaliteet tõusnud ning kes korra juba positiivse elamuse osaliseks on saanud, soovib seda uuesti kogeda," märkis Tarmo Mutso. Ka ööbimistega sisereiside kasvu üheks teguriks peab EASi turismiarenduskeskuse direktor laiemaid valikuvõimalusi. "Viimastel aastatel on avatud mitmeid uusi atraktiivseid reisisihtkohti, mis motiveerivad inimesi kodumaal ringi reisima," ütles Mutso.

Tarmo Mutso hinnangul on sisereise tegevate reisijate arvu vähenemist mõjutanud mitmed tegurid. "Ühest küljest on kodumaal reisijatele mõju avaldanud sissetulekute langus ja euro kasutuselevõtt, teisalt on uued avatud odavlennuliinid ja lähiriikide soodsad reisipakkumised mõjutanud tarbijate reisisihtkoha valikuid välisreisi kasuks," selgitas Tarmo Mutso. Seda, et reisimisega seotud kulud on sisereiside puhul suuresti määravaks teguriks, näitab ka ööbimiskohtade valik. Tänavu suvel ööbiti reisil olles ligi kahel kolmandikul juhtudest sugulaste või tuttavate juures või siis nende suvilas. 13% öödest veedeti oma suvilas või maakodus, 11% telgis ning 13% tasulises majutuskohas.

Ülekaalukalt kõige levinumaks tegevuseks Eesti sisestel reisidel oli sarnaselt varasematele aastatele sugulaste või tuttavate külastamine (49% öödest), tähtsuselt järgmisteks tegevusteks olid rannas puhkamine (32%) ning ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsustega tutvumine (21%). Võrreldes 2009. aastaga on sisereisidel kõige enam tõusnud järgmiste tegevuste osatähtsused: ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsustega tutvumine (6%), jalgsi matkamine (6%), looduslike vaatamisväärsustega tutvumine (3%) ning muuseumide või näituste külastamine (3%).

2011. aasta suvel olid populaarseimateks Eesti sisesteks reisi sihtkohtadeks Tallinn, Pärnu, Ida-Virumaa, Saaremaa ja Tartu. Eestlaste ja mitte-eestlaste reisishtkohtade valikul on märgata mõningaid erinevusi. 11% eestlaste reisidest toimus Tallinnasse, 11% Pärnusse, 10% Saaremaale ja 9% Tartumaale. Mitte-eestlaste suvistest vaba aja reisidest viiendik olid Tallinnasse, 15% Ida-Virumaale, 10% Tartusse ja 9% Pärnusse, samas näiteks reisid Hiiumaale moodustasid vaid 1% ja Valgamaale 2%.

Uuring on täismahus leitav siin alajaotuses EASi Turismiarenduskeskuse uuringud Eestis 2004-2011.

Allikas: EAS Turismiarenduskeskus

Uudiste arhiiv