USA ei kiirusta Eestile viisavabadust andma

16.03.2005
Samas on kasvanud lootus lähiaastail siiski viisavabalt USA-sse rännata. USA konsul Eestis pöördus nädal tagasi välisministeeriumi poole, et luua ühine töögrupp viisadest loobumise programmis osalemiseks.
Seda programmi on USA rakendanud juba aastakümneid viisavabalt reisimise korraldamisel teiste riikidega ning selle on edukalt läbinud enamik Euroopa Liidu riike, kaasa arvatud meie põhjanaabrid.
USA konsul Eestis Paul Mayer ütles, et mitmele USA liitlasele Kesk- ja Ida-Euroopas pakutud võimalus osaleda viisast loobumise programmis ei tähenda üheselt kiiret viisavabadust.

Tendents on õiges suunas

Üks põhilisi näitajaid, mida USA administratsioon ja kongress otsustamisel jälgivad, on viisast keeldumise protsent. “USA nõuab kandidaatriikidelt, et viisast keeldumise tase oleks alla kolme protsendi, kuid kahjuks on Eestil see näitaja siiani üle selle, aga tendents on kindlalt õiges, langemise suunas,” lausus USA konsul.

Mayer tõi välja seose majanduse arenguga. “Inimestel pole enam vaja minna USA-sse illegaalselt tööle, kui Eestis on turvaline ja kindel majanduslik olukord,” lausus konsul.

Väliministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Jaanus Kirikmäe sõnul saab Eesti kahepoolse viisavabaduse saavutamiseks oma majanduslikku olukorda parandada. “Kui rahvuslik koguprodukt kasvab, siis võib eeldada, et väheneb hõlptulu otsimine maadest, kus arvatakse olevat piimajõgesid ja pudrumägesid,” lausus ta. “Majanduslikult arenenud riigi puhul on illegaalse migratsiooni oht väiksem.”

Jaanus Kirikmäe sõnul on kriteeriumid paljuski ka subjektiivsed, kuid Eesti on oma näitajate järgi programmist osalejate esimeses pooles. “Kahepoolne viisavabadus on lähiaastate küsimus. Kas see tähendab ühte, kahte, kolme, nelja või viit aastat, seda praegu öelda ei saa,” lausus Kirikmäe.

Ühtegi tähtaega, millal võiks hakata viisavabadusest kõnelema, Mayer ei öelnud. Ta möönis, et saatkonnad ei saa riigidepartemangule, ammugi mitte kongressile öelda, kellele ja millal viisavabadus kehtestada. “Meie siin koos loodava komisjoniga saame töötada vaid selle nimel, et ületada takistused, mis segavad viisadest loobumist,” lausus konsul.

“Meie siin saame teha seda, et iga inimene, kes saatkonna uksest siseneb ja kvalifitseerub viisa saajaks, annab viisataotluse ja oma sõrmejäljed ning tõesti lahkub meie majast, viisa passis,” lausus ta.

Mayeri sõnul ütlevad inimesed ikka, et “võimatu on Ameerika viisat saatkonnast saada” ja meie vastame, et statistikale tuginedes siiski nii ei ole. “Meie eesmärk on, et eestlased võiksid vabalt USA-sse reisida, ja see on kahepoolne huvi,” lausus konsul.

Viimase kuue kuu jooksul on Ameerika viisat taotlenud ja selle saanud 25 protsenti rohkem inimesi kui varem.

Eesti sõdurid Iraagis aitavad vähe

•• USA konsul Eestis Paul Mayer tunnistab, et Eesti kui USA liitlase kohalolek Iraagis ning kuulumine NATO-sse viisavabaduse garantiid ei anna. “Eesti sõdurite kohalolekul Iraagis ei ole otsest seost viisavabadusega, kuid Ameerika inimestel on kergem mõista, missugune liitlane Eesti on,” ütles ta.

•• Konsuli sõnul on loodava töökomisjoni ülesanne anda USA riigidepartemangule kindlus, et Eesti mõistab vajadust oma piire kindlalt kaitsta, et Eestil on tipptasemel reisidokumendid. “Anname komisjoniga edasi Eesti valitsuse kinnituse, et siin mõistetakse turvalisuse nõu-deid, mida USA programmis osalevatele riikidele esitab,” lausus Mayer.

•• Konsuli hinnangul on Eestil turvaline reisidokument, mida on väga raske, kui mitte võimatu võltsida. Samuti nimetas ta usaldusväärsena Eesti piirivalve tegevust piiride kaitsel.


Viisad USAsse

USA saatkonna statistika
14.03.04–14.03.05

•• Kokku on taotletud 6969 viisat (mõni inimene taotles mitut eri viisat).
•• Ära on öeldud 1287 viisataotlusele
•• Viisa saanute seas on 25 rahvusest isikuid, sh 88% eestlased, 5% venelased ja 5% kodakondsuseta isikud.
•• Välja on antud 31 tüüpi viisasid, sh enim äri- ja turistiviisasid (67%), vahetuskülalised (õpilased, suvetöö-ja reisiprogrammides osalejad ning lapsehoidjad) 13% ning meremehed (10%).

Sada viisat õppuritele
Suur koormus enne suve

•• Vaid üks viisa on olnud G4 klassi ametlik viisa (Maailmapanga töötajale) ning üle 200 viisa on olnud diplomaatilised ja ametlikud viisad Eesti diplomaatilisele korpusele ja Eesti sõjaväelastele.

•• Ligi 100 viisat on antud Eesti üliõpilastele, kes õpivad USA ülikoolides ja kolledžites.

•• Aasta kiireim kuu konsulaadis on mai ning kõige vähem tööd on novembris.

Vanade liikmete eelis
Sloveenlased juba viisata

•• USA-l on viisavabadus Euroopa Liidu vanade liikmesriikidega, v.a Kreeka. Uutest liikmetest on viisavabadus vaid Sloveenial ning viisast loobumise programmi on Eestiga koos kutsutud Läti, Leedu, Tšehhi, Poola, Slovakkia ja Ungari.

Allikas: saatkond


Eesti Päevaleht

Uudiste arhiiv