Tallinna politsei ja toll tihendavad koostööd

10.04.2003
Tallinna politsei ja tolliamet sõlmisid neljapäeval koostööleppe, et tõhustada kahe ametkonna koostööd.
Tallinna politseiprefekti Kalle Laaneti sõnul ühtivad politsei ja tolli tegevusvaldkonnad paljudes sfäärides ja seepärast on oluline tegutseda kooskõlastatult.

"Tihedam koostöö politsei ja tolli vahel hoiab ära valdkondade dubleerimise ning aitab oluliselt vähendada kulusid. Samuti on äärmiselt oluline infovahetus," ütles Laanet.

Tema sõnul seab allkirjastatud kokkulepe mõlemale poolele nii õigused kui ka kohustused vastastikuses ametialases abistamises ning hõlmab endas ka uusi kööstöövaldkondi.

Leping reguleerib politsei ja tolli koostööd kuritegude ennetamisel ja avastamisel, järelevalvet teedel, infovahetust ning politsei- ja tolliametnike koolitust.

Varasem koostöö politsei ja tolli vahel piirdus teineteisele huvipakkuva informatsiooni vahetamisega.

BNS

Uudiste arhiiv