Maal leiab tööd kolmandik malevlastest

26.05.2005
Maal pole ammu ühismajandite peedipõlde ja pakilist vajadust noorte heinaliste järele. Sellepärast töötabki enamik Tartumaa õpilasmalevlastest nüüd linnas, teenides siin paar nädalat neli tundi päevas taskuraha.

Tartu noorte töömaleva 624 noorest enamiku ehk 510 malevlast paneb juuni lõpust augusti keskpaigani tööle noorteklubi Halley.

Malevlased hakkavad heakorratöid tegema põhiliselt linna allasutustes: Tähtvere lauluväljakul, staadionidel, kalmistutel ja noortekeskustes, ütles töömaleva projektijuht Ervin Hurt.

Väljaspool kodulinna saavad noored tööd Otepääl Veski baasis, kuhu läheb kaks väikest, 12-13-liikmelist rühma, ja loodetavasti ka ühes marjatalus.

Rühma vahetus kestab enamasti kaks nädalat. Mõni üksik rühm on ametis vaid nädala. «Eelmine aasta näitas meile, et kõik noored pole valmis kaks nädalat töötama,» selgitas Ervin Hurt.

Noorimad, 13-14-aastased malevlased töötavad päevas neli, 15-16-aastased viis ning 17-aastased ja vanemad kuus tundi, teenides linna allasutustes tunnis 15 krooni ja 90 senti. Marjatalu maksab malevlastele tükitöö eest.

Malevlase omaosalus

Kuid malev pole noorele vaid sissetulek. Töömalevasse mineja pidi maksma 50 krooni osalustasu.

«See on selleks, et laps väärtustaks oma malevakohta ja tuleks kindlasti kohale,» selgitas Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Raul Oreškin.

Lisaks tuleb malevlasel maksta oma lõunasöögi eest ning väljaspool Tartut töötavatel noortel ka elukoha eest. «Malev pole ju sotsiaalprojekt,» ütles Ervin Hurt. «Oma toidu ja majutuse maksavad malevlased igal pool ise kinni.»

Pärast tööpäeva lõppu lähevad linnas töötavad õpilased koju, vaba aega veedavad nad endale meelepärase tegevusega, kogu rühmaga ühel nädalavahetusel. Lisaks kohtuvad kõik töömalevlased homme Atlantises malevasuve avaüritusel ja suve teises pooles kokkutulekul.

AS Falck Lõuna-Eesti sisustab Tartus 114 õpilase töösuve, pakkudes neile neli tundi päevas tööd rannavalvurite ja parkimiskontrolöride abidena. «Meie firma suudab tööle panna 66 noort, ülejäänutele oleme otsinud teised tööandjad,» ütles ASi Falck Lõuna-Eesti turundusjuht Annely Allik. Tööd pakuvad ka T-market, Majatek ja hotell Tartu.

Falck Lõuna-Eesti tiiva all töötavatele noortele maksavad palka 15 krooni ja 90 senti tunnist tööandjad. Kasvatajate töötasu, malevlaste riietuse ja vaba aja veetmise raha tuleb Tartu linnalt.

Tööd on küllalt

Väljaspool Tartut juulis kaks nädalat põhiliselt heakorratöid tegevas Tartumaa õpilasmalevas lööb kaasa 210 noort.

Malevakoht maksab 1400 krooni ehk kokku 294 000 krooniga saab maksta kasvatajatele palga ning malevlaste toidu, majutuse ja vaba aja veetmise eest, selgitas Tartumaa õpilasmaleva projektijuht, Lõuna politseiprefektuuri preventsioonitalituse spetsialist Ly Brikkel.

«Natuke tuleb siit, natuke sealt,» vastas ta ohates küsimusele, kust maleva korraldamise raha tuleb. «Toetavad omavalitsused, haridus- ja teadusministeerium ja loodetavasti veel mõned organisatsioonid.»

Oma panuse annavad 350-kroonise osalustasuga ka kõik malevlased. Tartumaa õpilasmalevlase tööpäev kestab samuti neli tundi, tööandjad maksavad noorele 16 krooni tunnist.

Vara vald annab tööd Tartumaa õpilasmaleva ühele rühmale, 45 noorele sakslasele ja korraldab töö- ja puhkelaagri 40 kohalikule õpilasele. «Tööd on meil küllalt,» kinnitas Vara vallavalitsuse arendustöö projektijuht Lea Saul. Malevlasi soovivad appi talud, kauplused, puidufirma, vutifarm ja istikute hooldajaid vajav Riigimetsa Majandamise Keskus.

Vara malevlane töötab päevas neli tundi, teenides tunnis 16 krooni. Vald maksab toidu ja vaba aja sisustamise eest. Kui vallal õnnestub mõnest projektist malevale lisaraha saada, makstakse malevlastele 50-kroonine osalustasu tagasi.


Postimees

Uudiste arhiiv