Otsisid märksõna "linnad"

Elva Linn

Elva on tuntud suvituslinnakesena ning on Tartu maakonnas suuruselt teine linn nii pindalalt (991,6 ha) kui ka rahvaarvult (6159). Männi metsased alad moodustavad peaaegu 40% Elva pindalast, umbes neljandikku linna territooriumist katavad väärtuslikumad parkmetsad, kus puhkajat ootavad mitmed jooksu- ja terviserajad....

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Haapsalu Linn

Haapsalu (Hapsalla, Hapasella, Hapsell, Habsal, Haepsal, Opesel, Hapsal) on väikelinn Haapsalu lahe lõunarannikul. 01.05.2006 oli linnas 11 966 elanikku, neist mehi 5259 ja naisi 6707. Muistne Läänemeri hakkas kiiresti taganema umbes 4000 aastat tagasi. Koht, kuhu 13. sajandi keskel tekkis püsiasustus, oli geograafiliste...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Jõgeva Linn

Jõgeva on väike, roheline ja keskkonnasõbralik linn. Palju on rohelust, parke ja haljasalasid. Äärelinna roheliseks koridoriks on Pedja jõe lammiala. Oma asukoha tõttu on Jõgeva linna külalise jaoks hea peatuspaik. Linn asub Jõgevamaa keskosas ida-lääne suunaliselt Tartu-Jõgeva-Aravete maantee (Piibe maantee) ja Pedja jõe...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Jõhvi Vald

Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn - Narva ja Jõhvi - Tartu - Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn - Narva raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti raudteevedudest. Soodsast asukohast tingitult...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Kallaste Linn

Väikelinn Kallaste asub Tartu maakonna kirdeosas Peipsi järve lääneranniku kõrgel kaldaastangul. Maastikuliselt asub see piirkonnas, mida nimetatakse Kagu-Eesti lavamaaks. Linnake asub Peipsi järve ja Tartu-Mustvee maantee vahelisel, umbes kahe kilomeetri pikkusel rannalõigul. Praegune Kallaste linnapiir on välja kujunenud...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Märksõna otsingule "linnad" vastavad järgmised tegevusalad

Artiklid / Pressiteated: "linnad"