Otsisid märksõna "maakonnad"

Harju Maakond

Harju maakond asub Põhja-Eestis, hõlmates Soome lahe rannikuala Keibu lahest Eru laheni ning ulatudes merest kuni 56 km kaugusele. Rannajoone pikkus on 530 km, sealhulgas saarte rannajoon 165 km. Harju maakonna maismaaosa piirneb Lääne-, Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaaga. Harju on pindalaga 4333 km² suuruselt teine maakond...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Hiiu Maakond

Hiiumaa - saar Läänemeres, rikas mitmekülgse, ilusa ja puutumatu looduse ning toredate inimeste poolest. Hiiumaal on hea elada. On tuhat ja üks põhjust, miks siia ikka ja jälle tagasi tullakse. Juba ligi 455 miljonit aastat tagasi tekkis praeguse Kärdla linna lähistel meteoriidiplahvatuse tagajärjel kümmekonna kilomeetrise...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Ida-Viru Maakond

Ida-Virumaa on Eesti kirdepoolseim maakond, mis piirneb põhjast Soome lahega, idast Narva jõega ja lõunast Peipsi järvega. Edelast ja läänest kulgeb maakonna piir valdavalt läbi metsade ja soode, eraldades maakonda Jõgeva- ja Lääne-Virumaast. Maakonna pindala on 3 364,05 km2, moodustades 7,4 % riigi pindalast. Maakonna...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Jõgeva Maakond

Mandri-Eesti keskpunktist Peipsi järveni ulatuva Jõgevamaa maastik on mitmekesine. Kesk-Eesti tasandikul vahelduvad metsad rabadega, siin leidub põlislaasi. Maakonna uhkuseks on kaunite järvesilmadega Vooremaa, üks omalaadsemaid jääajal tekkinud pinnavorme kogu Euroopas. Juba aastakümneid tuntakse nii Eestis kui ka kaugemal...

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Järva Maakond

Eestimaa 15 maakonnast on 2622,8 ruutkilomeetrise pindalaga Järvamaa 9.kohal, paiknedes Kesk- ja Põhja- Eesti viljakatel tasandikel ja hõlmates Eestimaa kogupinnast 5,8 protsenti. Järvamaa naabriteks on Lääne-Virumaa, Harju-, Jõgeva-, Viljandi-, Pärnu- ning Raplamaa.

Vaata esitlust

skoor
0.0

Saada e-mail

Märksõna otsingule "maakonnad" vastavad järgmised tegevusalad

Artiklid / Pressiteated: "maakonnad"