Kõmsi Tarandkalmed

pisteet

-

Be the first to review this company Arvioi

Lähetä sähköposti

Kõmsi Tarandkalmed / Esittely

Kõmsin ortodoksikirkon lähellä on yli 2 500 vuotta vanhoja tarhakalmistoja. Yksi kalmistoista on jätetty kaivausten jälkeen auki ja toinen on rekonstruoitu. Avattu kalmisto koostuu lähes paristakymmenestä tarhasta, joista vanhimmat sijaitsevat kalmiston keskellä ja ovat suuria. Aluksi ruumiit haudattiin polttamatta, myöhemmin myös poltettuina. Tarhakalmistot olivat käytössä myöhäisintään ajanlaskumme alkuun saakka. Kõmsin kalmistoilta on tehty runsaasti löydöksiä, arvokkaimpia niistä ovat Volgan-Okan yläjuoksulta peräisin olevat korut. Kõmsissä on myös 1000–1200-luvulta peräisin oleva polttokalmisto, ja sieltä on löytynyt laajalta alueelta muinaispeltojen jäännöksiä.

Kõmsi Tarandkalmed / Galleria

Lähetä sähköposti

Arvioi

Arvostelut

Be the first to review this company