Luhasoon Maastonsuojelualue

pisteet

-

Be the first to review this company Arvioi

Lähetä sähköposti

Luhasoon Maastonsuojelualue / Esittely

Luhasoon maastonsuojelualue sijaitsee Rõugen kunnassa Pärlijokeen ja Viro-Latvia -rajaan rajoittuvalla alueella. Suo otettiin suojelun alaiseksi vuonna 1981 Etelä-Viron suurimpana kokonaisvaltaisena ja lähes koskemattomana suoalueena. Suojelualueen pinta-ala on lähes 800 hehtaaria. Luhasoo on läpivirtaavaan järvinotkelmaan syntynyt suo, jonka kaltaisia on Virossa vähän. Voidaan olettaa, että rämesuon massa on työntänyt joskus suoalueen keski- ja itäosassa sijainneesta järvestä läpi virranneen Pärlijoen uoman rämesuon itäreunalle. Suon kasviston koostumus viittaa veden aktiiviseen turpeen sisäiseen liikkumiseen vielä tänäkin päivänä. Suota säilytetään esimerkkinä alueelle tyypillisistä järvestä syntyneistä soista.
Mielenkiintoisia ovat suossa esiintyvät 15 mineraalimaasaarta, joiden korkeus on tavallisesti alle 1 m ja niiden pinta on hiekkamaista. Suossa on myös kolme elinkunnaltaan vähäistä, jyrkkärinteistä rämejärveä: Mustjärv (6,9 ha), Tiksijärv (1,3 ha) ja Püksijärv (0,3 ha). Luhasoon luontopolun varrella on mahdollisuus nähdä erilaisia räme- eli korkeasuo, siirto- ja matalasuotyyppejä. Luontopolusta on olemassa esite.

Luhasoon Maastonsuojelualue / Galleria

Lähetä sähköposti

Arvioi

Arvostelut

Be the first to review this company

Yritys liittyy seuraaviin toimialoihin