Monumenti/pieminekļi

Meklējumu rezultāti 111

Loading

Sūtīt e-pastu

Aidu Monument Of Liberty

Jõgevamaa

Aidu Monument to the War of Independence (1929, Restored in 1989)

View details

score
-

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Brîvîbas Cînu Piemineklis Miso

Võrumaa

Brîvîbas cînu piemineklis atrodas Miso kapos un tas ir veltîts I Jâtnieku pulka kritušajiem. Piemineklis uzstâdîts 1935. gadâ, atjaunots 1989. gadâ.

View details

score
-

Sūtīt e-pastu

Brîvîbas Cîòu Piemineklis Lielâ Munameìa Pakâjç

Võrumaa

Piemineklis ir izveidots 1932. gadâ par godu Brîvîbas cîòâs I Jâtnieku pulka sastâvâ Munameìa kaujâ karojušajiem un kritušajiem kareivjiem. Piemineklis atklâts no jauna 1988. gada 7. augustâ.

View details

score
-

Sūtīt e-pastu

Brîvîbas Cîòu Piemineklis Reugç

Võrumaa

Par godu Brîvîbas cîòâs kritušajiem vai no ievainojumiem mirušajiem 200 Reuges iedzîvotâjiem pçc draudzes mâcîtâja Valtera Viksa iniciatîvas 1926. gadâ pie baznîcas, Reuges-Hânjas šosejas otrâ pusç, tika uzstâdîts mâkslinieka Voldemâra Mellika (1887.-1949.) veidotais piemineklis. Pieminekïa priekšpusç akmenî iekalts teksts:...

View details

score
-

Sūtīt e-pastu

Sūtīt e-pastu

Carl Abraham Hunniuse Monument

Läänemaa

On the Promenade make a stop at the monument to Carl Abraham Hunniuse (1797-1851), who established the resort of Haapsalu. Dr, Hunnius was the first to notice that the local residents used the sea mud to find relief for their ailments and was inspired to start investigating the properties of the mud. At his initiative, the...

View details

score
-

Sūtīt e-pastu

Carl Robert Jakobson's Statue

Viljandi, Viljandimaa

C.R.Jakobson was great figure of the estonian national Movement. Jakobson founded the "Sakala" newspaper in Viljandi in 1878.

View details

score
5.0

Sūtīt e-pastu

Chopini Pink

Tallinn, Harjumaa

View details

score
-

Sūtīt e-pastu