Brîvîbas Cîòu Piemineklis Lielâ Munameìa Pakâjç

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Brîvîbas Cîòu Piemineklis Lielâ Munameìa Pakâjç / Apraksts

Piemineklis ir izveidots 1932. gadâ par godu Brîvîbas cîòâs I Jâtnieku pulka sastâvâ Munameìa kaujâ karojušajiem un kritušajiem kareivjiem. Piemineklis atklâts no jauna 1988. gada 7. augustâ.

Brîvîbas Cîòu Piemineklis Lielâ Munameìa Pakâjç / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām