Brîvîbas Cînu Piemineklis Miso

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Brîvîbas Cînu Piemineklis Miso / Apraksts

Brîvîbas cînu piemineklis atrodas Miso kapos un tas ir veltîts I Jâtnieku pulka kritušajiem. Piemineklis uzstâdîts 1935. gadâ, atjaunots 1989. gadâ.

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām