Hermas (härma) Mûri (smilšakmens Atsegumi) Piusas Upes Senlejâ

Võrumaa

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Hermas (härma) Mûri (smilšakmens Atsegumi) Piusas Upes Senlejâ / Apraksts

Hermas augšçjais mûris jeb Keldri mûris ir Igaunijâ augstâkais devona smilšakmens atsegums. Gravas augstums šeit sasniedz 43 metrus. 150 metru garais atsegums redzams lîdz pat 19 metru augstumam.
Herma apakšçjais mûris jeb Kelgusnîdu mûris ir 20,5 m augsta uz priekšu izvirzîta klints un tâ ir viena no skaistâkajâm Piusas senlejâ, pateicoties tâs spilgtajiem mâla slâòiem un majestâtiskajai piramîdas formai. Pïavâ upes ielokâ iespçjams celt teltis un kurinât ugunskurus.

Hermas (härma) Mûri (smilšakmens Atsegumi) Piusas Upes Senlejâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Hermas (härma) Mûri (smilšakmens Atsegumi) Piusas Upes Senlejâ", apmeklēja arī