Kirumpè (kirumpää) Pils Drupas

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Kirumpè (kirumpää) Pils Drupas / Apraksts

Pirmie rakstiskie avoti par Vehandu upes krastâ bijušo Tartu bîskapam piederçjušo Kirumpè pili zinâmi kopš 1322. gada, kad Lietuvas augstmanis Ìedimins to sagrâva. Pilij ir daudzreiz uzbrukts, tâ ir sagrauta un atkal atjaunota. XV gadsimta II pusè tâ izveidojâs par konventa tipa torni ar pilnu apkârtèjo mûri un priekšpagalmu. Varenais lielgabalu tornis atradâs pils dienvidrietumu stûrî. Pils tika galîgi iznîcinâta kârtèjâ Krievu - Zviedru kara laikâ 1656. gadâ.
Cik zinâms, Ziemeïu kara laikâ 1701. gada septembrî šeit uzturçjâs Zviedrijas karaspèks. Ap pili vienmèçr izveidojâs lielas tirgotâju un amatnieku apmetnes. Kirumpèç apmetne ir bijusi viena no lielâkajâm šâda veida apmetnçm. Karaspçka jeb nometòu uzturèšanâs šeit devusi nosaukumu Lèrimè kalnam, kura rietumu pusè atradâs pils. 1784. gadâ tuvumâ tika nodibinâta Veru pilsèta un akmeòi no pils drupâm tika izmantoti pilsètas celtniecîbai. Liepas pie pilskalna iestâdîtas 1939.-1940. gadâ.

Kirumpè (kirumpää) Pils Drupas / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Kirumpè (kirumpää) Pils Drupas", apmeklēja arī