Kiti Grava (kütiorg) - Dziïâkâ Senleja Igaunijâ

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Kiti Grava (kütiorg) - Dziïâkâ Senleja Igaunijâ / Apraksts

Kiti grava, Hânjas Dabas parka daïa, ir Igaunijâ lielâkâ un iespaidîgâkâ senleja. Gravas garums ir 4,7 kilometri, platums 250-600 metri, dziïums lîdz 70 m. Izsakoties tèlaini, piemèram, Kiti gravâ var paslèpt Viru viesnîcu tâ, ka nekas nebûs redzams. Gravâ tek Isknas strauts (saukts arî par Hâni strautu), kura kritums posmâ no Veru-Vastselînas šosejas lîdz Nodasjerves ezeram ir 75 metri.
Gravas nogâzes ir pâròçmis mežs. Šeit ir vairâk nekâ gadsimtu vecas egles, reti resnas un augtas apses u.c.. Kalna nogâzi šíèrso ûdens izgrauztas gravas. Kiti gravas ziemeïaustrumu daïâ atrodas sena upurèšanas vieta - Tametsèrs (Tammetsõõr) un Ilmamegi (Ilmamägi) kalns. Gravas apakšâ atrodas uz Isknas upes atrodas trîs ûdensdzirnavas, no kurâm vienas arî darbojas. Gravas slîpums un augstums ir piemçrots slalomam ziemâ, braukšanai ar kalnu velosipèdu vasarâ un pârgâjieniem.

Kiti Grava (kütiorg) - Dziïâkâ Senleja Igaunijâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Kiti Grava (kütiorg) - Dziïâkâ Senleja Igaunijâ", apmeklēja arī