Tamme-Lauri Ozols

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Tamme-Lauri Ozols / Apraksts

Tamme-Lauri ozols ir Igaunijas resnâkais ozols. Tâ apkârtmèrs ir 130 cm 8 metru augstumâ un vecums aptuveni 700 gadi. Stumbra dobums ir piepildîts ar armçtu dzelzsbetona konstrukciju, piepildîšanai bija nepieciešamas 8 tonnas betona. Kad dobums vçl bija tukšs, tajâ satilpa lîdz 7 cilvèkiem.
Tamme-Lauri ozols ir ieguvis savu nosaukumu no Tamme-Lauri sètas. Savukârt sèta - no uguns gara Lauritsa, par kuru tika uzskatîts, ka tas senatnè dzîvojis ozolâ un sûtîjis apkârtèjâm sètâm nelaimes un ïaunumu, taèu reizèm arî labu. Tamme-Lauri ozols kâ mûsu varenâkais dižkoks grezno arî 10 kronu naudaszîmi.
Ozols atrodas Urvastes pagastâ, 400 m uz ziemeïiem no Urvastes Îpašâs internâtskolas. No Urvastes - Kanepi šosejas ozola atrašanâs vieta ir apzîmçta ar norâdçm.

Tamme-Lauri Ozols / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Tamme-Lauri Ozols", apmeklēja arī