Urvastes Senleja, Uhtjerves Ezers

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Urvastes Senleja, Uhtjerves Ezers / Apraksts

Urvastes senleja šíèrso Urvastes pagastu 10 km platumâ ziemeïrietumu - dienvidaustrumu virzienâ un senlejas dziïums pie baznîcas ir 40 m. Senlejâ ir divi gleznaini un leìendâm apvîti ezeri - Uhtjerves ezers un Lçdlas ezers. Uhtjerves ezers ir aptuveni 3 km garš (lielâkais dziïums 27,6 m) un ar aukstu ûdeni.
Viena no daudzâm leìendâm vèsta, ka ezers ieradies savâ pašreizèjâ atrašanâs vietâ kâ mâkonis, kuram pa priekšu rècot gâjis liels un melns vèrsis. Ezera nosaukums cèlies no tâ, ka to redzèjušais saucis: "Järv, mis sa ohkad?" (Ezer, ko tu pût?). Uhtjerves ezera augstajâ krastâ atradâs sens pilskalns, kas pazîstams arî ar Nahalinnas nosaukumu. Pilskalns tika lietots visai îsu laiku 1.-2. gadsimtâ. Turpat atrodas upuravots un upurakmens.

Urvastes Senleja, Uhtjerves Ezers / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām