Atslēgvārds "parks"

Vītnas krogs

Vītnas kroga ēka ir viena no vecākajām šāda veida kroga ēkām Igaunijā. Ēkas kreisajā spārnā bija divi t.s. kungu kambari un stallis zirgiem, tagad šeit atrodas ēstuve un igauņu rokdarbu tirdzniecības lete. Pa durvīm labajā pusē varēja iekļūt zemniekiem paredzētajā daļā un zemnieku zirgu stallī, kur tagad atrodas krogs, kura...

View details

Sūtīt e-pastu

Alutaguses Atpūtas un sporta centra tūbinga un piedzīvojumu parks

Alutaguses tūbinga un piedzīvojumu parks atrodas Kurtnas ezeru rajonā, netālu no Alutaguses Atpūtas un sporta centra. Piedzīvojumu parkā apmeklētājus gaida 5 piedzīvojumu trases un vasaras tūbinga trase. Piedzīvojuma parka trasēs atļauts doties tiem, kuru augums ir virs 140 cm, un kam kājās ir slēgti apavi. Asas izjūtas...

View details

score
0.0

Sūtīt e-pastu

Fr. R. Kreicvalda Piemineklis Un Parks Tamulas Ezera Krastâ

Piemineklis kâdreizèjam Veru pilsètas ârstam un rakstniekam dr. FR. R. Kreicvaldam atrodas skaistâ parkâ pie Tamulas ezera. Pieminekïa autors ir tçlnieks Amanduss Adamsons. Bronzas lèjums (tèls, bareljefi un burti) izgatavots Itâlijâ. Piemineklis tika atklâts 1926. gada 29. augustâ. 1988. gadâ piemineklis ieguva granîta...

View details

score
0.0

Sūtīt e-pastu

Lukes muiža un muižas parks

Agrākās liecības par Lukes muižu datējamas ar 1557. gadu. Koka ēka savā galējā izskatā tika pabeigta 19. un 20. gadsimtu mijā un tās raksturīgākās iezīmes bija neobaroka un šveiciešu stila arhitektūra. Muižas ēka tika sagrauta Otrā pasaules kara laikā 1941. gadā. Lukes muižas lielākais lepnums šodien ir skaistais neobaroka...

View details

score
0.0

Sūtīt e-pastu

Menistes Parks

Menistes parks ir viens no vecâkajiem un sugâm bagâtâkajiem muižu parkiem Veru apriòíî un atrodas pie Veru - Valgas šosejas pie Menistes ciemata. Parks tika izveidots ap bojâgâjušo muižas èku. Tas ir ievçrojams ar savu sugu dažâdîbu. No kokiem šeit aug egles, ozoli, liepas. No retâkajâm, sugâm sastopams Eiropas segliòš,...

View details

score
0.0

Sūtīt e-pastu

Press releases & articles: "parks"