Kõmsi Tarandkalmed

Läänemaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Läänemaa

Skicka e-post

Kõmsi Tarandkalmed / Beskrivning

I närheten av den ortodoxa kyrkan i Kõmsi finns över 2500 år gamla gravrösen. Ett av dessa har lämnats öppet efter utgrävningen, det andra har rekonstruerats. Det öppna röset består av ett tjugotal avgränsningar, de äldsta ligger i mitten av gravröset och är stora. Till att börja med begravdes de döda utan att ha kremerats, senare kom de att begravas kremerade. Gravrösena övergavs kring tiden för Kristi födelse. Av gravfynden att döma var de som begravdes i Kõmsi förmögna människor: de värdefullaste fynden är smycken från Volga och Okaflodens övre lopp. I Kõmsi ligger också kremationsfält från 1000-1200-talen. Där finns ett stort område av det gamla fältet bevarat.

Kõmsi Tarandkalmed / Galleria

Skicka e-post

Write a review

Reviews

Be the first to review this company