Sökord "kalmed"

Kõmsi Tarandkalmed

I närheten av den ortodoxa kyrkan i Kõmsi finns över 2500 år gamla gravrösen. Ett av dessa har lämnats öppet efter utgrävningen, det andra har rekonstruerats. Det öppna röset består av ett tjugotal avgränsningar, de äldsta ligger i mitten av gravröset och är stora. Till att börja med begravdes de döda utan att ha kremerats,...

View details

score
0.0

Skicka e-post

Resultat på andra språk