Sökord "parks"

Viitna Krog

Krogbyggnaden i Viitna är en av de äldsta och värdefullaste av bevarade krogar av samma slag i Estland. Husets exakt byggnadstid är inte att veta men åtmistone år 1802 fnns det till. I husets vänstra flygel fanns två sk. "herrkammare" och ett stall för hästar, i dag finns där matservering och en försäljningspunkt av estnisk...

View details

Skicka e-post

Kilplaste By

Kilplaste by i f.d. Müüslers herrgårdspark är en egenartad temapark, vars objekt och attraktioner hänger samman med sagotraditionen "kilplased" som anses vara lite dumma människor. Kilplala by är uppdelad i tre delar: själva Kilplala, idrottsplatserna och frisksportstig ute i det gröna. Du kan bekanta Dig med Kilplala by...

View details

score
0.0

Skicka e-post

Luke herrgård och herrgårdspark

De tidigaste uppgifterna om Luke herrgård är från 1557. Dess sista huvudbyggnad av trä byggdes under sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet, med karakteristiska drag från nybarock och heimatstil. Herrgårdsbyggnaden förstördes i andra världskriget år 1941. Ännu idag är den vackra nybarocka parken en riktig pärla för...

View details

score
0.0

Skicka e-post

Metsamoori Familjepark

Metsamoori Familjepark består av flera gårdar mellan Kaikas kullar som låter dig bekanta dig med olika naturnära hälsosamma livsstilar och lära känna folkmedicin. I gårdens program kan du lära dig om folkmedicin, blodigelkurer, bin och svamparnas trollrike, känna meditationsgläntornas intryck på dig. I sommarlägren lär du dig...

View details

score
5.0

Skicka e-post

Mõniste Park

Mõniste Park is located alongside the Võru-Valga road next to the Mõniste parish. The park was formed around a manor house, which has since been destroyed. In the northern part of the park there is a lake with peninsula. The park is remarkable for its composition of species. Primeval trees like oaks, limes, silver birches and...

View details

score
0.0

Skicka e-post

Press releases & articles: "parks"